GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประชุมคณบดีพบหน่วยงาน

AAr
จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม  ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการทำวิจัยของแต่ละภาควิชา  และสนง.เลขานุการก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนด้วย  อีกทั้งจนท.สายบริการยังสามารถที่จะทำสถาบันวิจัยได้ด้วย  โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 55100
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

อยากเห็นหน้าเจ้าของ Blog จัง