มองตน

social life
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดนตรีชีวิตต้องเปลี่ยนจังหวะชีวิตเสมอ

- มองตัวออก สำรวจตนเองมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างที่สำคัญจิตใจต้องเป็นกลางอยู่บนความจริงมีเหตุมีผล ก่อนทำสิ่งใดต้องวิเคราะห์รอบด้านเกิดผลต่อตนเองคนรอบข้างและสังคมอย่างไร การกระทำทุกจุดของชีวิตต้องหมดจดเพราะป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำของตนเองเปรียบเสมือนการแสดงละครแต่ละฉากจบลงอย่างสวยงาม เพราะในแต่ละวันมีเรื่องให้คิดให้ทำตลอดเวลา ต้องวิเคราะห์ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังคาดว่าผลที่จะตามมาเป็นอย่างไร ฝึกตนเองเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตื่นตัวตลอดเวลา หาความรู้และศึกษาชีวิตตลอด ขณะเดียวกันต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้เข้าใจคนรอบข้าง ลดความขัดแย้งได้ สุดท้ายต้องมีคุณธรรมประจำใจ จะใช้หลักธรรมใดสำหรับตนเองต้องตีบทหลักธรรมให้เข้าใจ หลักธรรมแต่ละอย่างก็เหมาะกับการกระทำแต่ละเรื่อง เลือกใช้ให้ถูกจะเกิดผลดี ฝึกจุดยืนของจิตใจได้ถูกต้องการกระทำทางวาจาและกายจะดีเอง การดูแลตนเองให้เป็นไปตามดนตรีชีวิตต้องเปลี่ยนจังหวะชีวิตเสมอ ถ้าเราเปลี่ยนจังหวะชีวิตได้ทันเหตุการณ์ มีความสุขสนุกสนานไม่เบื่อเปรียบเสมือนไปงานเลี้ยงเราไม่ทำตัวเข้ากับเหตุการณ์ ทำให้เบื่อหมดสนุก จุดยืนของจิตใจหาตลอดชีวิตของความเป็นครูเพราะสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาตลอดและชอบเป็นที่ปรึกษาห้องสุดท้ายเพราะต้องการศึกษาพฤติกรรมวัยรุ่นมาใช้กับลูกของตนเองและนักเรียนคนอื่นๆ ในปัจจุบันหาจุดเริ่มต้นของวัยรุ่นเจอแล้ว เน้นล้างจิตใจอย่างเดียวถ้าเขาเข้าใจอย่างอื่นจะดีตามมาแม้จะช้าแต่ยังดีกว่าไม่ได้ลงมือทำ ทุกวันนี้ดิฉันสอนวัยรุ่นอย่างมีความสุขและเข้าใจนักเรียนมากขึ้นสบายใจที่สุด

- บอกตัวได้  เราสามารถบอกข้อดีข้อเสียของตนเองปรับปรุงส่วนเสียพัฒนาส่วนดีจากตนเองบอกตัวเองและจากคนอื่นที่เป็นกระจกส่องเงาให้เรา อยู่ที่ว่าใจยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองหรือไม่และพร้อมแก้ไขหรือไม่สิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้เอง เมื่อร่วมงานกับคนอื่นเรามีความสามารถอะไรเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานนั้นได้เต็มศักยภาพทำให้งานสำเร็จ  สรุปทำงานให้ถูกกับจริตของตนงานจึงออกมาดี  ถ้างานใดไม่รู้ต้องศึกษาพัฒนางานต้องอาศัยความเพียรความอดทนเมื่อเข้าใจทำได้เกิดความสุข ทุกสิ่งมีทางเดินเสมอสำคัญว่าเราหาทางนั้นเจอหรือไม่เท่านั้นเอง

ใช้ตัวเป็น  รู้จุดยื่นของตนแล้ว รู้ข้อดีข้อเสียแล้ว สารมารถใช้ตนเองให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและคนอื่น ไม่เป็นตุ้มถ่วงของชีวิตใคร เปรียบเสมือนเอาทุกอย่างในชีวิตขึ้นมาวางบนโต๊ะและลงมือวางแผนจัดการกับชีวิตของตน เป็นการวางแผนชีวิตของตนเองอย่างเป็นระบบ

จากสิ่งที่เขียนมาเป็นประสบการณ์ที่ใช้จริงในชีวิต  ผลทุกวันนี้จิตสงบ มองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงกลางไม่ลบไม่บวก ไม่ยึดติด เป็นหนี้แลัวเป็นไร รับเงินเดือนเต็มแลัวเป็นไร 1 ขั้น 2 ขั้น แล้วเป็นไร ทะเลาะกันทำไม ทำงานแล้วได้อะไร สอนนักเรียนไปทำไม รวยแล้วเป็นไร จนแล้วเป็นไร สิ่งเหล่านี้วนเวียนในชีวิตครู 

 

ใครหาคำตอบให้กับตนเองได้สุขแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มองตนความเห็น (0)