PLC_CADL_006: ทฤษฎีการทำงานแบบ "รถทัวร์"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดี เพื่อนบุคลากร GenEdu ทุกท่านครับ  ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินได้ฟังท่าน ผอ.พชรวิทย์ ท่านพูดถึงวิธีการทำงานแบบ "รถทัวร์โดยสารประจำทาง" เป็นแน่    ทฤษฎีการทำงานแบบ "รถทัวร์" ที่นำมาชวนพวกเราอภิปรายกันในบันทึกนี้ อาจจะไม่ตรงกับต้นตำหรับที่ท่านเคยได้ฟังจากท่าน ผอ. แต่ก็คงไม่เป็นไร เพราะคำถามชวนคิดวันนี้คือ "คุณจะเป็นใคร" ในรถทัวร์คันนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีผิดไม่มีถูก....ผมเคยได้ยินท่าน ผอ. ท่านเปรียบเทียบการทำงานของเรากับการเดินทางไปยังเป้าหมาย สมมติว่า รถทัวร์คันนี้คือ GenEdu  รถทัวร์คันนี้มีเป้าหมายคือ กรุงเทพมหานครฯ  สิ่งที่ท่านสอน ผมจับประเด็นได้ดังนี้ครับ

 • คนในรถทัวร์ทุกคนรู้ว่าจะไปกรุงเทพฯ โดยที่คนขับรถ หรือผู้ดูแลไม่ต้องบอกว่าเรากำลังจะไปไหน  บางคนไม่ต้องการไปกรุงเทพฯ ต้องการลงที่โคราชฯ และเขาก็รู้ชัดว่ารถต้องผ่านและจอดที่หมายของเขา โดยไม่มีใครจำเป็นต้องบอกเช่นกัน
 • คนขับรถจะไม่ดื่มเหล้า เขาจะพักผ่อนเพียงพอต่อการทำหน้าที่สำคัญนั้น และแน่นอน เขาจะฝึกตนให้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางการเดินทางไปกรุงเทพมหานครฯ  นอกจากนี้แล้วเขายังมีคนขับรถสำรองที่จะช่วยดูแลส่วนต่างๆ ตามที่เขามอบหมาย รวมทั้งบางทีเขาก็มอบหมายให้ขับรถแทน
 • พนักงานขายตั๋วจะรับผิดชอบเรื่องรายรับและรายละเอียดและเป้าหมายปลายทางของผู้โดยสารแต่ละคน มอบข้อมูลนั้นให้กับพนักงานดูแลผู้โดยสารบนรถ เพื่อดำเนินการให้บริการให้ผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย 
 • เจ้าของรถทัวร์โดยมากอาจไม่ได้เดินทางไปด้วย แต่พวกเขามักจะเป็นผู้จัดการบริหารว่าค่าอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสิ่งบันเทิงต่างๆ ควรจะมีอะไร มากน้อยเพียงใด โดยที่พวกเขาจะไม่ขาดทุน และทำให้ผู้โดยสารพอใจ อีกทั้งยังไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลความเรียบร้อย รักษาความสะอาด และนายช่างเครื่อง จะรู้หน้าที่ รู้เวลาว่า พวกเขาจะเข้าทำงานเมื่อใดเวลาใด และแจ้งให้เจ้าของรถทัวร์ทราบว่า พวกเขาต้องจัดซื้อจัดจ้างอะไรเพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋ว ทำหน้าที่เช็คว่าผู้โดยสารทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองหรือยัง แน่นอนครับในที่นี้หน้าที่สำคัญของผู้โดยสารคือ ซื้อตั๋วรถไงครับ....ฮา
 • ฯลฯ ....  ผมก็คิดไปเรื่อยล่ะครับ .....หน้าที่อื่นๆ ที่เหลือ ให้ท่านลองคิดดูเถิด ....
 
อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ......มีคำถามสำคัญที่ท่านต้องในฐานะเป็นบุคลากร GenEdu (GE) คนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ครับ
 • กรุงเทพมหานครฯ เปรียบได้กับอะไร 
 • ใครควรเป็นใครในรถคันนี้ เขาควรจะมีหน้าที่อะไรในรถคันนี้ และ หน้าที่นั้นคืออะไรใน GE
 • ท่านเป็นใครได้บ้างในรถคันนี้ และท่านควรมีบทบาทอะไร อย่างไร (เรียงลำดับตามความสำคัญ)
 • ที่ผ่านมาใน GE รถคันนี้ขาดอะไรไปบ้างไหม ที่ทำให้การเดินทางไม่สนุก ไม่มีความสุขเท่าที่ควร
ท่่านควรตั้งคำถามเองต่อไปอีก.....เชิญครับ 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)