วันนี้...ปลื้ม

วันนี้เป็นวันแรกที่ผมไป Intern ใน สคส.เพื่อเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ เป็นวันแรกที่ประทับใจ ผมจึงปลื้ม

วันนี้ เป็นวันแรกที่ผมได้เข้ามา Intern ใน สคส.   ผมมีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ในความเอื้อเฟื้อ ความมีไมตรีจิต และความเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ของพี่น้องใน สคส. ทุกคน เริ่มตั้งแต่ท่านปรามาจารย์ด้านการจัดการความรู้อย่างท่าน ศ.นพ.วิจารณ์    พานิช อาจารย์ ดร.ประพนธ์     ผาสุขยืด ตลอดทั้งพี่น้องใน สคส.   ทุกท่าน ทำให้ผมรู้สึกมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง ในท่ามกลางความหนาวเย็นของแอร์ใน Office

ในท่ามกลางที่หนาวเย็นของแอร์ แต่รุ่มร้อนที่เต็มเปี่ยมของวิชาการที่ผมจะมาเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ ที่ สคส. จึงทำให้ผมรู้สึกอบอุ่น   โดยไม่รู้สึกหนาวเย็นตามความต่ำของอุณหภูมิ ภายใน Office แต่อย่างใด

ความคาดหวังที่เต็มเปี่ยม เมื่อทุกฝ่ายพร้อม ท่านศ.นพ.วิจารณ์    พานิช อาจารย์ ดร.ประพนธ์     ผาสุขยืด และ ทีมงานใน สคส. จึงให้ผมได้นำเสนอในที่ประชุม ว่าสิ่งที่ผมคาดหวังที่มา   Intern ใน สคส. ครั้งนี้ต้องการอย่างไรบ้าง ผมจึงได้สาธยายอย่างตั้งใจ ซึ่งสอดคล้องกับการทำเกษตรแบบประณีต ว่าเราจะจัดการความรู้อย่างไรจึงจะทำให้การทำการเกษตรแบบประณีตสามารถขับเคลื่อนได้ ทั้งในแง่ของการผลิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะต้องมีการจัดการความรู้อย่างไรจึงจะเกิดความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะที่สุดปลื้ม หลังจากที่ผมได้นำเสนอเสร็จ ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วในการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้นั้นเราต้องทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน   อีกทั้งในเรื่องของการจัดการความรู้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ไม่มีสูตรสำเร็จ ( Package ) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต้องใช้เวลา เพราะความรู้ที่แต่ละท่านมีอยู่เป็นความรู้ที่ฝังลึก ( tacit knowledge ) ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะค่อยๆ ซึมซับ ( Capture ) และมีเทคนิควิธีการทั้งในแง่มุมที่เป็นทฤษฏี และ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ( Action หรือ Learning by Doing ) วันนี้ผมจึงมีความปลื้มมากครับ....... จบ

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

16 ตุลาคม 2549    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 54790, เขียน: 16 Oct 2006 @ 13:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

กำลังเพลินค่ะอาจารย์อุทัย ทำไมจบเร็วจัง