GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR คณบดีพบบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย

วันที่ 13 ต.ค. 49 ได้มีโอกาสเข้าร่วมภารกิจของงานบริหาร  (คณบดีพบบุคลากร)  โดยมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของภาควิชาและสนง. ของคณะสหเวชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นงานนี้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ในดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

สิ่งที่ได้ ** ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของภาควิชาและของสนง.

สิ่งที่ได้เกินคาด** การทำวิจัยสถาบัน จุดสำคัญสำหรับตนเอง "อยู่ที่ใจจะทำหรือเปล่า" ขอบคุณคุณอนุวัทย์ ที่ให้เกียรติ

สิ่งที่ได้น้อย**เสียดายไม่ได้ฟังทั้งหมด

สิ่งที่จะกลับไปทำ**ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของสนง.ต่อไป   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่7.5-50
หมายเลขบันทึก: 54783
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)