APEC Education and Study Tour in South Korea

             ผมได้นำผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้วันที่ 15-17 ตุลาคม 2549 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สมุทรปราการ มีผู้บริหารและคณาจารย์ จากหลายโรงเรียน จำนวน 32 คน ซึ่งการไปครั้งนี้นอกจากจะได้เข้าเยี่ยมชมระบบการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ที่ Seo Got Middle School และยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ วศิน ธีรเวชญาณ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ซัมซุง จำกัด ที่เมืองซูวอนด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หมู่บ้านวัฒนธรรม และหลังจากกลับมาแล้วอยากให้ทุกท่านที่ไปในครั้งนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าการทัศนศึกษาในครั้งนี้แต่ละท่านได้อะไรและจะนำไปพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาของเราอย่างไรบ้าง

Program Study visit for Thai schoolteachers to Korea on School Management and Educational IT system October 16-18, 2006    

October 16, 2006 

02.00 Hrs.        Depart from Bangkok

October 16, 2006  

9.25 Hrs.           Arrive at Inchoen International Airport    

Morning             Visit KYONGBOK Palace in Seoul and National  

                         Museum    

12.00 Hrs.         Lunch  

15.00 Hrs.         Study Visit to Samsung Electronics Cooperation 

Evening             Dinner And relax at the Hamilton Hotel  

October 17, 2006  

10.00  Hrs.        Study Visit to The Royal Thai Embassy

12.00  Hrs.         Lunch  

13.30  Hrs.         Study Visit to Seo Got Middle School   

Evening              Dinner And relax at the Hamilton Hotel    

October 18, 2006  

09.00  Hrs.         Visit Namsan Traditional Village  

12.00 Hrs.          Lunch  

Afternoon          Sight seeing and shop some souvenir  

17.30 Hrs.         Dinner 

20.25 Hrs.         Depart from Inchoen International Airport

23.45 Hrs.         Arrive at Suvanabhumi International Airport  <p></p><p>ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ นำคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะฯพณฯวศิน ธีรเวชญาณ เอกอัคคราชทูตและหารือร่วมกันที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#ทัศนศึกษาเกาหลีใต้

หมายเลขบันทึก: 54699, เขียน: 15 Oct 2006 @ 16:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

แสนสุข ศิลปกุล
IP: xxx.118.121.123
เขียนเมื่อ 

         การไปทัศนศึกษาเกาหลีใต้ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองในอีกระดับหนึ่ง เราไม่ได้ไปดูแค่สถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ได้ไปดูบริษัทซัมซุง

หมู่บ้านวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซล เหล่านี้ล้วนเป็นความรู้และประสบการณ์ที่จะได้มาถ่ายทอดให้นักเรียนและเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ไปทราบ เพราะเราจะไปดูการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ทุกอย่างต้องบูรณาการไปสู่ที่การศึกษา ดังนั้นการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้สิ่งที่เป็น Highlight คือ การที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป. ได้มี

networking กับร.ร. ในเกาหลีใต้ และจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ICT และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยท่านอาจารย์จีระ และ Mr. Kim, Chair and President of IACE

ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการศึกษาดูงาน จึงขอ

แสดงความยินดีกับโรงเรียนต.อ.น.ส. สป. ที่มีที่ปรึกษาอย่างท่านอ.จีระ คุณปิง และครูอย่างครูปรารถนา

ที่เอาจริงเอาจรังกับเรื่องนี้เพื่อนำพาเด็กไทยสู่ระดับอินเตอร์

ปรารถนา ศรีสุข
IP: xxx.118.121.123
เขียนเมื่อ 

        การไปทัศนศึกษาที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ มีเหตุการณ์สำคัญแปลกใหม่ต่างจากการไปศึกษาดูงานครั้งอื่นๆคือข้าพเจ้าได้เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างnetworkingระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกับโรงเรียนในเกาหลีใต้ ภายใต้การดูแลของท่านอาจารย์จีระ และ Mr.Kim, Chair and President of IACE และได้ทราบบทบาทของ APECที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือด้านการศึกษา

ประทับใจนักเรียนทุกคนที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น คิดว่าทุกคนที่ไปก็คงรู้สึกเช่นกัน ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่นั่นแล้ว พบว่าการศึกษาต้องมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงใจ แล้วจะเกิดผลอย่างน่าชื่นใจ

การไปครั้งนี้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือ ใต้

จากท่านเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซล ศึกษาดูงานที่บริษัทซัมซุง หมู่บ้านวัฒนธรรม การค้าขาย ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในกรุงโซล ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดียิ่ง และที่สำคัญคือต้องกลับมาพัฒนาเด็กของเราให้เก่งด้านICT คณิต วิทย์และภาษา เช่นเขาและหรือเก่งมากกว่าเขา

 

นายสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใต้
IP: xxx.24.240.26
เขียนเมื่อ 

ประโยชนืที่ได้รับ

1. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ และโรงเรียนอื่นๆ ในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต

2. ส่วนหนึ่งมาประยุกต์เพื่อประโยชน์ในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล

3.ได้เห็นความแตกต่างของเยาวชนเกาหลีใต้ที่กล้าแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งไม่เคยเห็นเด็กไทยได้มีโอกาสแสดงออกอย่างนี้ในโรงเรียน

4. ได้เห็นถึงบุคลิกประจำชาติของคนเกาหลีที่เป็นคนกระตือรือร้น เร่งรีบ รวดเร็วเป็นเหตุให้ประเทศเกาหลีใต้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

นันทนา เสนีย์ศรีสันติ
IP: xxx.118.121.115
เขียนเมื่อ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.  เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีที่เอาจริงเอาจรังกับเรื่องงาน มีความขยัน

2. ความสะอาด เป็นจุดเด่นที่น่าเอาตัวอย่าง

3.  ความฉลาด สดใสของเด็กเกาหลี ทำให้คิดว่าต้องจัดการเรียนเปลี่ยนการสอนใหม่ ต้องให้นักเรียนมี

Happiness capital + intelligent +smart + alert

เนาวรัตน์ จิตรโสภะโน
IP: xxx.118.121.115
เขียนเมื่อ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. การจัดการศึกษาที่เกาหลี เน้นICT ในห้องเรียน

    นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม มีคอมฯ กลุ่มละ 1 เครื่อง

2. นักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

3. มีการสร้าง Learning Environment ในการเรียนรู้

อ้ำ
IP: xxx.25.173.120
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมๆ