ถ้าต้องการให้ข้าวเหนียวสุกเร็ว ให้แช่น้ำร้อนประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนำไปนึ่ง