๒๑.๑๒ น.

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๔๙

เสียงสัญญาณ SMS ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ สงัดของค่ำคืนที่ปาย

.......

"ไปท่าตาฝั่ง วันที่ ๑๖ - ๑๗ นี้"

......

เป็นคำบอกเล่าจาก คุณธนันชัย ผู้ประสานงานของ สกว. สำนักงานภาค ศูนย์ประสานฯแม่ฮ่องสอน ที่แจ้งให้ทราบเพื่อเตรียมตัวออกพื้นที่ เก็บข้อมูลตามโครงการวิจัย การสังเคราะห์กระบวนการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

ทริปนี้ เราจะเดินทางไกลไปถึงแม่สะเรียง

ชุมชนที่เราจะไปเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ เป็นหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยง ตามลำน้ำสาละวิน หมู่บ้านเหล่านี้ได้จัดการชุมชน โดยใช้กระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่จัดการโดยเจ้าภาพ คือ อปท. เราอยากรู้ว่า

  • ชุมชนใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือได้อย่างไร?
  • ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างไร?
  • และการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สร้า้งองค์ความรู้ใหม่และ ยกระดับองค์ความรู้เดิมของชุมชนอย่างไรบ้าง
  • มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ซึ่งข้อมูลทั้งหมด เราจะนำมาสังเคราะห์รวมกับหลายๆพื้นที่ จัดการท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาวิจัย 

หวังผลในการพัฒนา และขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)  โดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน(CBT MHS Net.) ที่เรากำลังก่อร่างสร้า้งเครือข่ายกันอยู่

งานวิจัยครั้งนี้เป็นโอกาสดี ที่คนชอบเดินทางแบบผมจะได้ท่องเที่ยว พร้อมทำงาน ไปในทุกสถานที่ที่ท้าทาย

 

ตารางท่องเที่ยว(ทำงาน) ในสัปดาห์หน้า

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๔๙  สัมผัสเมืองสามหมอก

เดินทางไปแม่ฮ่องสอน พักค้างคืน

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๔๙  เสนาะเสียงสาละวิน

ออกเดินทางไกลไป แม่สะเรียง เลยไปที่ฝั่งสาละวิน ขึ้นเรือ นั่งเรือล่องสาละวินอีก ๑ ชม. ก่อนจะถึงชุมชนท่าตาฝั่ง

ช่วงกลางคืน เป็นเวทีการพูดคุย กับชุมชน     กระเหรี่ยงท่าตาฝั่งภายใต้แสงเทียน และพักแบบโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีกระเหรี่ยงสาละวิน

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๔๙ คืนถิ่น เมืองไต

เดินทางออกจากชุมชน มาขึ้นฝั่งที่แม่สะเรียง จากนั้นเดินทางกลับมายังแม่ฮ่องสอน

เตรียมตัวเดินทางไป "บ้านกระเหรี่ยง เครือข่ายห้วยปูลิง"  บ้านห้วยตองก๊อ บ้านห้วยกุ้ง บ้านน้ำฮู บ้านห้วยฮี้ ว่ากันว่าพื้นที่ที่นี่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมกระเหรี่ยงที่งดงาม

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๔๙ เที่ยวละไม ชุมชนกระเหรี่ยง

เก็บข้อมูล เปิดเวทีพูดคุยกระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน วงน้ำชา ที่บ้านห้วยฮี้ กับพี่น้องกระเหรี่ยงบ้านห้วยฮี้ 

 ..................

เสร็จแล้วได้เวลากลับเมืองปาย ....กลับไปรับลมหนาวที่บ้านเกิด

.................

สำหรับเครือข่าย ผู้สนใจเรียนรู้ CBT. 

 

  • ขอบคุณ หิ่งห้อย ที่กำลังเดินทางท่องยุโรป ที่ให้กำลังใจในการทำงาน เอาไว้กลับมาจะได้แลกเปลี่ยนกัน เรื่อง CBT.กันครับ!!!
  • ขอบคุณอาจารย์ Panda ที่เอื้อเฟื้อแหล่งข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่น่าสนใจ...ทางกลุ่มนักวิจัยของผมเราคิดกันว่าจะไปดูงานที่ "ลาว"และจะไปเยี่ยมพื้นที่ที่จัดการท่องเที่ยวที่โซนอีสานด้วยครับ

ทริปนี้จะมีอะไรดีๆมากมาย จากชุมชนแลกเปลี่ยนกันอีกนะครับ