• เห็นอาการเจ้าตัวเล็กนี่ไหม
 • ดูหน้ากับแววตาซิ
 • เหมือนจะน้อยใจอะไรสักอย่างนะ
 • ใครนะ ช่างใจร้าย ทำได้ลงคอ
 • เคยมั๋ย ที่คุณทำให้คนอื่น หรือคนรอบข้างน้อยใจ
 • ดิฉันมีบ่อย ทั้งที่รู้ตัว ไม่รู้ตัว  ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ
 • หากเป็นความรู้ตัว และตั้งใจ  ก็จะให้เหตุผล บางครั้งให้เหตุผลก่อนทำ บางคร้งให้เหตุผลหลังทำแล้ว  ว่าแม้จะทำให้กระทบใจบ้าง แต่บทสรุปคือความปราถนาดี  เหมือนรักเด็กก็ต้องตีบ้างในบางครั้ง
 • หากเป็นความไม่รู้ตัว ไม่ตั้งใจ  แต่อีกฝ่ายแสดงความน้อยใจให้เรารับรู้  สิ่งที่สามารถละลายความรู้สึกนี้ คือ การขอโทษ
 • อารมณ์น้อยใจ เป็นอารมณ์ปกติที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้
 • แต่คิดว่า เราควรจะเป็นผู้กระทำให้ผู้อื่นน้อยใจ น้อยครั้งที่สุดเป็นดีที่สุด ใช่ไหมเอ่ย?
 • แต่เอ  สำหรับเจ้าตัวเล็กนี่ น่องไก่ 1 น่อง จะหายน้อยใจไหมนี่
 • ขอให้คนอ่าน มีรอยยิ้มแห่งความสุขในวันเสาร์นี้นะคะ