เช้านี้ ดีใจที่เข้าอินเตอร์เน็ตได้อีกครั้ง เพราะพักนี้ ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้น อินเตอร์เน็ตที่บ้าน เข้าไม่ค่อยได้ อาทิตย์ที่ผ่านมา มัวแต่ยุ่งกับงานด่วน เมื่อวานหลังงานด่วนเสร็จเรียบร้อย บ่าย๒กว่า จึงไปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทย์ต้องมาช่วยงานกัน การทำเอกสารการควบคุมภายในยังคงใช้แบบฟอร์มที่กำหนด เช่นมีรายละเอียด ปอ๒ ปอ๒-๑ การทำเอกสารจะคล้ายๆเรื่องการประกันคุณภาพ เพราะจะมีการวางแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผล และหาแนวทางที่จะแก้ไขโดยวางแผนในปีถัดไป คงต้องนัดกลุ่มงานคณะในสุขวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยกันทำงานต่อไป