กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย)

Miss Akeanong Mongkondit

ถาม : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย)

ตอบ : - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ        

       - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องประกาศให้กิจการสปา เพื่อสุขภาพเป็นกิจการที่เป็ฯอันตรายต่อสุขภาพ        

       - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2509 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ) พ.ศ. 2546 มาตรา 3(3)( ) และ ( )          

           - พระราชบัญญัติภาษีสรรสามิตและประกาศกรมสรรพสามิต       

      - กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์-ระเบียบข้อบังคับของกรมสรรพากร       

      - กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ       

      - กฎหมายท้องถิ่น เช่น ระเบียบกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติ       

      (ที่มา : ไทยสปา <ThaiSPA.org> )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akeanong-Mongkondit

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย)

หมายเลขบันทึก: 54549, เขียน: 14 Oct 2006 @ 09:16 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)