คู่สุข (ครู นักเรียน)


สวัสดีครับท่านผู้อ่าน บันทึกนี้ได้รวมกิจกรรมภายในโรงเรียนตลาดเกาะแรต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมกำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ครับ จึงขอนำมาแบ่งปันความสุขครับ

.........................................................................................................................................................................

English Camp 

              เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจัด "ค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน" แก่นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 ครูพี่เลี้ยงและผมร่วมกันดำเนินรายการด้านความรู้และความสนุกสนานแก่เด็กนักเรียนครับ

 

เกมเป่า ยิง ฉุบ

เกมและกิจกรรมผมได้มาจากการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อ.ขจิต ครับ 

                                   

                                                                เกม Find someone who!

             เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้การสนทนาภาษาอังกฤษที่ได้มีรูปแบบง่ายๆ มาแทรกให้ คือ การใช้รูปประโยค Can you....? ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการพูดแบบกึ่งควบคุม (semi controlled speaking) ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่ากิจกรรมนี้ เป็นรูปแบบใด เพิ่งกลับไปเปิดอ่านหนังสือที่รวบรวมการอบรมครูภาษาอังกฤษที่ลูกพี่ผม (อ.ขจิต) ท่านได้ไปเป็นวิทยากรอบรมแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษครับ

             เพราะที่ผ่านมา ผมสักแต่เล่นกิจกรรมแต่ไม่ได้ใส่ใจกับเป้าหมายที่ต้องการและรูปแบบของกิจกรรมเลย เลยต้องมาย้อนดูจึงเข้าใจครับ

                                     

                                                                    Whisper game

    กิจกรรมนี้ฝึกทักษะการพูด - ฟัง ของนักเรียน โดยใช้ประโยคที่มีการออกเสียงที่ใกล้เคียงกันครับ หรือประโยคที่สามารถทำให้นักเรียนลิ้นพันกันได้ (ฮา)  ที่เราเรียกประโยคแบบนั้นว่า "Tongue Twister" ครับ

                        

      โดยก่อนอื่นตัวแทนของแต่ละกลุ่มก็จะออกมาฟัง และจดจำประโยคจากครูชนม์ปกรณ์ (พี่จู้) ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงในการฝึกสอนของผมครับ เมื่อนักเรียนฟังประโยคเรียบร้อยก็วิ่งมาบอกเพื่อน จนกระทั่งประโยคได้ถูกกระซิบต่อไปถึงคนหน้าแถว แล้วจึงตรวจสอบความถูกต้องครับ

                                       

                                                                   Listening to English song

  กิจกรรมฟังเพลง ผมได้เลือกเพลง Proud of you มาเป็นสื่อการสอนในการเข้าค่ายครั้งนี้ ที่เลือกเพลงนี้เพราะ เป็นเพลงที่ไม่เร็วเกินไป และมีดนตรีที่ไพเราะน่าฟังครับ  

   รอบแรกนักเรียนฟังไม่รู้เรื่อง ก็เลยให้นักเรียนรู้จักสังเกตประโยคที่มีความคล้ายกันในแต่ละท่อนของเนื้อเพลง เพื่อทำส่วนนี้ก่อน  จากนั้นอนุโลมให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาไทยไปก่อนเมื่อได้ยินคำนั้นๆ แล้วค่อยมาเขียนภาษาอังกฤษ

   ผมเริ่มพูดความรู้สึกของเพลง จึงให้นักเรียนฟังอีกครั้งพร้อมทั้งเปิดเนื้อเพลงให้นักเรียนตรวจสอบกันเอง  สุดท้ายเปิดวิดีโอที่เป็นเรื่องราวของเพลงนี้ให้นักเรียนชม เป็นที่สนใจทั้งครูในโรงเรียนและนักเรียนครับ (ฮา)

                                       

                                                                กิจกรรม Running Dictation

    กิจกรรมนี้นักเรียนสามารถฝึกได้ทุกทักษะทางภาษา ทั้งยังได้ฝึกความจำและได้ออกกำลังกายร่วมกันกับเพื่อนหลายๆ คนอีกด้วยครับ  เพราะต้องวิ่งไปอ่าน => มาเล่าให้เพื่อนฟัง => เพื่อนก็ต้องเขียนตามที่เพื่อนบอก => เปลี่ยนตัววิ่งไปตามเดิมครับ... 

   เมื่อหมดเวลาที่กำหนดก็ได้มาร่วมกันสรุปเรื่องราวที่ได้ทำกิจกรรม  นักเรียนได้ฟังเรื่องเล่าภาษาอังกฤษที่ตลกขบขันเป็นที่เฮฮาของทุกคนครับ 

                        

                                                                         Mind Mapping

  นักเรียนร่วมกันสรุปเป็นผังความคิดเพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้รับ/ สิ่งที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับกิจกรรมครั้งหน้า  นักเรียนบอกว่า "อยากให้จัดค่ายสัก 2-3 วัน เพียง 1  วัน ยังไม่พอครับ!"

                        

  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกครับ รวมทั้งเพลงค่ายภาษาอังกฤษอีกหลายเพลงที่นำมาใช้ในการละลายพฤติกรรมหรือความเขินอายของนักเรียน เพื่อให้เกิดอารมณ์และความต้องการร่วมกิจกรรมในช่วงแรก และกิจกรรมที่กระตุ้นหลังจากพักทานอาหารว่าง

   โดยรวมค่ายสนุกสนาน เสียดายที่ อ.ขจิต ฝอยทอง ไม่สะดวกมา ไม่อย่างนั้นนักเรียนต้องสนุกกว่านี้อีกเยอะครับ

.........................................................................................................................................................................

ประกวดร้องเพลงวันแม่

   วันนี้ช่วงพักเที่ยงผมและเพื่อนฝึกสอน ทั้ง 3 คน ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการตัดสอนร้องเพลงวันแม่  ดังนั้นจึงต้องมาคัดเลือกนักเรียน ระดับประถมฯ จำนวน 3 คน, ระดับมัธยมฯ จำนวน 3 คน เพื่อรับรางวัลการประกวดร้องเพลงครับ

                        

                                                                    นักร้องคนเก่ง

   ห้องคาราโอเกะโรงเรียนเราไม่ต้องใช้ เพราะมีกระดานอัจฉริยะ (Smart board) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากครับ 

                         

                                                                        กองเชียร์ครับ

    นักเรียนประถมฯ บางคนร้องเพลงไม่ค่อยได้ ดังนั้นต้องอาศัยกองเชียร์ช่วยร้องเพลงคลอช่วยกันเพลงล่มครับ (ฮา) สำหรับผู้ชนะจะได้ร้องเพลงในกิจกรรมวันแม่  เพื่อเป็นการแสดงพิเศษแก่ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันแม่ของทางโรงเรียนครับ

.........................................................................................................................................................................

ความเจริญเติบโตของเห็ด (จิตอาสา)

    จากวันนั้น - วันนี้ที่ ก่อนเชื้อเห็ดได้เดินทางมายัง รร.ตลาดเกาะแรต ได้เจริญเติบโตเรื่อยๆ ทั้งสร้างความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เอาใจใส่มาดูแลเช้า- เย็น

                       

                                                                 ออกแทบทุกก้อนครับ

                                   

                                  

          ทั้งนักเรียน นักการภารโรง ครู ช่วยกันรดน้ำเห็ด เก็บเห็ด นำเห็ดมาปรุงอาหารสำหรับอาหารกลางวัน เหลือจากนั้นก็นำไปขายในตลาดหลังโรงเรียนเข้ากองทุนโรงเห็ดเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนต่อไปครับ

                                

                                                               เห็ดเกือบเท่าหน้าครับ!

.........................................................................................................................................................................

ค่ายคณิต...คิดหรรษา

              ค่ายนี้จัดก่อนค่ายภาษาอังกฤษเพียง 1 อาทิตย์ และเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อนเป็น ค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์, คณิตและอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการของนักเรียนในวิชาเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับ

                                 

                                                   เขย่าโคอาล่าครับ....เรียนรู้เรื่องรูปทรง

    ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วรงค์ศรี แสงบรรจง จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อบรรยายและจัดกิจกรรมแก่เด็กนักเรียน ชั้น ม.1-3 

                   

                                   

                                                                          ASEAN

   ผมก็ได้เรียนรู้กับเด็กนักเรียนไปด้วย โดยเรียนเรื่อง ASEAN ประยุกต์กับคณิตศาสตร์ ในเรื่อง "มุม" ในการหาประเทศต่างๆ ก็จะใช้ไม้ครึ่งวลกลมเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ เพื่อหาองศาในการเดินทางไปประเทศอาเซียนให้ถูกต้องและรวดเร็วครับ

                                    

                                    

                                                                          คิดเลขเร็ว

                       

                                                               ต่อให้เป็นทรงตามกำหนด

        รับรองว่าค่ายนี้เป็น "ค่ายคณิตคิดหรรษา" แน่นอนครับ  แต่ก่อนผมเคยเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ประมาณว่า 'ค่ายคณิต...คิดจนงง" มาแล้วครับท่าน (ฮา)

.........................................................................................................................................................................

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ


หมายเลขบันทึก: 545006เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2013 20:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 สิงหาคม 2013 20:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (16)

สุดยอด วศิน ชอบๆกิจกรรมแบบนี้มาก

  • ขอบคุณ ลุงบัง ครับ
  • กิจกรรมดีๆ ที่ผมกำลังฝึกหัดก็เกิดจากการเรียนรู้จากคนมืออาชีพ (อ.ขจิต)น่ะครับ
  • สบายดีนะครับลุงบัง?

"Tongue Twister" 

ฮามากเลยครับ ผมเป็นประจำเลยละ

แต่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแบบนี้แล้ว

อายุเกิน ฮ่าๆ

-สวัสดีครับ

-หลากหลายกิจกรรมในบันทึกนี้..ล้วนแต่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก ๆ ครับ

-ทั้งค่าย Eng ร้องเพลง เพาะเห็ด...

-น้อง ๆ โชคดีมากครับที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ 

-ฝึกสอนคราวนี้ว่าที่ครูวศินคงจะได้ประสบการณ์มากมายเลยนะครับ..

-เป็นกำลังใจให้นะครับ

 

มาดูกิจกรรมดี ๆ ของคุณครูวศินคนเก่งจ้ะ

สนุก น่าเรียนรู้ ครับ

เห็นภาพประกอบกิจกรรมแล้ว อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจัง อิอิ น่าสนุกค่ะ

ดีใจมากค่ะที่เห็นดอกเห็ดบานมากมาย..เห็นการเสริมทักษะในค่ายภาษาอังกฤษพร้อมความสุขดีๆของเด็กๆด้วยความชื่นชม..เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอชื่นชมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์นะคะ...

ครูหยินเป็นกำลังใจให้น่ะ...

ชอบงานค่ายให้ช่วยอะไรบ้างช่วยได้ตามอัตภาพ

แต่ที่แน่ ๆ คือ กำลังใจจ้า

  • ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจครับ
  • ตั้งใจทำทุกอย่าง งานราษฎร์ งานหลวงตามแบบฉบับอาจารย์ผมครับ (อ.ขจิต ฝอยทอง)
  • แบบอย่างชีวิตที่ดี ศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติตามท่านครับ
  • ไม่มีคำว่า "ไม่ได้" (ฮา)

โอโห เห็ดออกเยอะมากๆ ดีใจด้วยครับ

ครูชอบกิจกรรมที่นักเรียนทำ ในค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายคณิตศาสตร์ ก็น่าสนใจมากเลยครับ  ขอบคุณมากครับ

วศินครับ เห็ดออกเยอะมาก

ดีใจๆๆ

ชอบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษดีใจที่หนังสือคู่มือกิจกรรมมีประโยชน์ครับ

ค่ายคณิตศาสตร์ก็จัดได้น่าสนใจมาก เยี่ยมมากๆ

ว่าจะถามว่าเห็ด ออก 1 ครั้ง ได้ประมาณ กี่กิโลกรัมครับ

   ฝากขอบคุณนักเรียนสำหรับกระเป๋าสานงดงามน่าใช้นี้มากค่ะ...

ชื่มชมค่ะ ไม่ต้องถึงมือลูกพี่หรอกนะคะ ลุกน้องก็เยี่ยมอยู่แล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี