นานแล้วตั้งแต่ทำสวน  อย่าทำตาม ข้าพเจ้าก็เริ่มมีงานเต็มมือ  และมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย  จนเข้ามาในประชาคมออนไลน์ได้น้อย  ลง   แต่เมื่อมีเวลาอดไม่ได้ที่จะต้องแวะมาเพราะคิดถึงหลาย ๆ คน  ในที่นี้  โดยเฉพาะท่านวอญ่า  และท่านอื่น ๆ อีกหลายคน  บทความเริ่มปลูกกล้วย   

เริ่มปลูกกล้วย ใน August 27, 2011  ข้าพเจ้าใช้การปลูกกล้วยเป็นการเริ่มต้นการทำสวน  และเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่อยมาในรอบ 1 ปี  กล้วยที่เลือกปลูกเป็นกล้วยไข่  เหตุผลข้อเดียวที่เลือกปลูกกล้วยใข่ทั้งที่บางคนก็สนับสนุนกล้วยน้ำว้า  เพราะตอนนั้นราคากล้วยน้ำว้าในป่าพะยอมแพงมาก  ขึ้นแตะที่หวีละ 30-40 บาท  ปลูกกล้วยไข่เพราะชอบกินกล้วยฉาบเกาะเต่า  เป็นเหตุผลข้อเดียวที่เพียงพอให้มีการหาหน่อกล้วยไข่มาปลูก  จำได้ว่าไปหาหน่อจากเว็ปไซต์  บ้านสวนพอเพียง  และมีเบอร์โทรของเกษตรกรที่ลำสินทร์  โทรไปช่วงที่มีการจัดงานเกษตรแฟร์ที่หน่วยงานภาคใต้พอดี  หน่อกล้วยมาส่งอย่างเรียบร้อย  วิธีขุด  วิธีเตรียมดินไม่ต้องพิถีพิถัน  ข้าพเจ้ารีบปลูกด้วยแรงงานเพียงคนเดียว หลุมก็ลึกพอที่จะฝังแล้วไม่ล้ม  ประมานสามหน้าจอบเห็นจะได้  

       หลักจากนั้นก็ใส่ขี้ไก่แกลบอีกรอบ  สองรอบ  พร้อมกับใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์  หญ้าขึ้นพรึบ  จนข้าพเจ้าท้อถอยมารอบ  ความคิดที่จะใส่ปุ๋ยพรวนโคนตามตำรา  หายไปกับภาระงานประจำที่ยุ่งขิง  จ้างแรงงานตัดหญ้าอีกรอบสองรอบ  คราวนี้  จึงเห็นปลีกล้วย  และเครือกล้วย  ฟันปลีออก  หลังจากนั้นกล้วยแก่เต็มที่  ในที่สุดก็หิ้วเครือที่ภูมิใจครั้งแรกกลับบ้านได้  เมื่อประมาณหลังปีแรกที่ปลูก

        ตอนนี้แผ่นดินของพ่อที่ซื้อไว้นานแล้วด้วยเงินก้อนหนึ่งที่พ่อได้จากการปฏิบัติหน้าที่คุณครูมาอย่างเหนื่อยยาก  พ่ออยากใช้มันทำฟาร์มโคเนื้อมาแล้วครั้งหนึ่ง  แต่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงที่ข้าพเจ้าเรียนต่อ  วัวหายไป  แต่คิดว่าได้ค่อย ๆ ทดแทนให้พ่อด้วยกล้วยก่อน  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าที่แห่งนี้จะค่อย ๆ ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์  มั่งคง เหมือนเราเคยเห็นการใช้กล้วยในงานมงคลของไทย หลาย ๆ งานเป็นนัยะของความอุดมสมบูรณ์  ความสงบ  และความร่มเย็น  

        จากเนื้อหาอีกนิดหน่อย  ในสังคมไทย กล้วย ถูกใช้ในเชิงเปรียบเทียบแสดงถึงคุณลักษณะทำได้ง่าย เช่นง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก หรือเรื่องกล้วยกล้วย แต่ในสังคมตะวันตกยุคบริโภคนิยม ถูกใช้ในเชิงเปรียบเทียบเป็นสัญลักษณ์กามารมณ์ โดยเฉพาะอวัยวะเพศผู้ชายเช่นสโลแกนโฆษณาว่า unzip a banana นอกจากนั้นยังมีที่ใช้ banana ในภาษาพูดอันหมายถึงอาการ บ้า หรือ เพี้ยน ฝรั่งเองก็ยังสืบค้นไม่ได้ว่า บ้าจะเกี่ยวข้องกับบานานาได้อย่างไรกล้วยในเอเชียใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งจริยธรรม คุณความดี ความงามความเจริญงอกงามในหมู่ชาวอาหรับถือว่ากล้วยเป็นพันธุ์ไม้แห่งสวรรค์ หรือพันธุ์ไม้แห่งปัญญา ที่รู้แยกแยะความดีกับความเลว ตำนานอินเดียถือว่ากล้วยเป็นผลไม้ของผู้มีปัญญา โดยเล่าขานถึงฤาษีในดงกล้วย ผู้กินกล้วยเป็นอาหารจนเกิดกำลังและปัญญาเป็นที่อัศจรรย์ หลายประเทศในเอเชียถือว่ากล้วยเป็นผลไม้สำหรับเซ่นสังเวยผีและเทวดา ตลอดจนผู้มีพระคุณของไทยเรา กล้วยเป็นของที่ขาดไม่ได้ใน ตั้งขันข้าว หรือค่าบูชาคุณ หมอตำแยที่มาทำคลอดให้ กล้วยทั้งหวีเป็นของเซ่นเทวดาและบรรพบุรุษในพิธีเซ่นไหว้อย่างคนจีนน้ำชาและผลไม้เป็นเครื่องเซ่นพื้นฐานและผลไม้เครื่องเซ่นที่ขาดเสียมิได้ก็คือส้มสีทองและกล้วยทั้งหวี ขนมกล้วยเป็นขนมที่พบได้ประจำในพิธีหมั้นพิธีแต่งงานของชาวไทยสมัยก่อน เพราะกล้วยหมายถึงความเจริญงอกงาม ได้ผลดกดื่นเหมือนกล้วยในแทบทุกชนชาติของเอเชีย ยังมีเหตุผลความเชื่อลึก ๆ ว่ากล้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและการเจริญเติบโต ข้อนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องเพระเด็กในสังคมเมืองทั่วโลกในปัจจุบันก็เติบโตโดยอาศัยกล้วยแปรรูป หรือพิวรี (banana puree) มาใช้ผสมเป็นอาหารเด็กจนได้ชื่อว่า "เด็กยุคพิวรีกล้วย" อยู่แล้ว (the pureed-banana generation)  สาระย่อหน้านี้