เขาอกทะลุ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
Usernameadcharatt
สมาชิกเลขที่102017
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี  จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแรกที่เรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอนเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยล่าสุดที่เรียน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพราะชีวิตมีพ่อแม่  ย่า  อา  หลาย ๆ คนที่ตั้งต้นจากการเป็นครูประถม  จึงอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ทำงานในมหาวิทยาลัย

เพราะอดีตเคยมีความรู้สึกสนุก  กับมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นความฝันและความจริงสำหรับเด็กบ้านนอกที่คิดถึงอุดมการณ์ได้

และปัจจุบันกำลังหาคำตอบจากมหาวิทยาลัย

บ้างครั้งอดนึกถึงอับราฮัม  ลินคอนไม่ได้ที่ว่า  อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่าน  แต่จงคิดว่าท่านให้อะไรแก่ประเทศชาติ  จนทุกวันนี้ก็ยังเชื่อ  แม้ว่าจะสงสัย... ลังเลบ้าง

 

Create your own Animation