เรียนรู้ พึงพอใจ สร้างรายได้


โรงเห็ดเพื่อการเรียนรู้

     ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ คุณนงนาท สนธิสุวรรณ ที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในครั้งนี้ครับ ขออ้างอิงจากบันทึกนี้ครับ http://www.gotoknow.org/posts/535317 ซึ่งได้รับการประสานจากอาจารย์ขจิต ฝอยทอง คนเดิม เจ้าเก่า เจ้าประจำแห่งการทำงานจิตอาสาครับ

    นักเรียนดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่ได้ก้อนเชื้อเห็ดชุดใหม่  ทุกๆ เช้าและเย็นนักเรียนจะไปดูแลและตรวจสอบเห็ดว่าในแต่ละวันได้ผลผลิตเท่าไร

                        

 

   โรงเพาะเห็ดแห่งนี้ผมมีจุดมุ่งหมายเพิ่มเติมคือ เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งสร้างบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ทำให้แลดูน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น คำว่า "วิชาภาษาอังกฤษ" เมื่อได้ยินแล้วแลดูน่าเบื่อ คุณครูจะต้องสอนแต่ไวยากรณ์ นั่นคือ วิธีเก่าทีใช้ (Grammar- Translation)  ณ ตอนนี้ที่แห่งนี้ผมกำลังส่งเสริมให้นักเรียนฟัง - พูด หรือใช้ภาษาอังกฤษให้แลดูง่าย สะดวก ไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น

   ในแต่ละวันนักเรียนจะร่วมกันดูแล MUSHROOM HOUSE แห่งนี้  ทั้งรดน้ำเช้า - เย็น, เก็บเห็ด, สังเกตการเจริญเติบโตของเห็ด ฯลฯ

                                     

  เริ่มมากับเขาบ้างแล้วครับ...ทีแรกผมไม่ได้แคะเม็ดข้าวฟ่างออก ไม่รู้ว่ามีผลอย่างไรกับก้อนเห็ดหรือไม่เห็ดจึงไม่ค่อยออก แต่ตอนนี้สรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้;

  1)  โรงเพาะเห็ดมีระยะใกล้เตาเผาขยะมากเกินไป (ประมาณ 4-5 เมตร)

  2)  ก่อนนำเห็ดมาลงผมได้วานให้ นร.ไปโรยปูนขาวรอบๆ โรงเรือน (รอบนอก)  แต่ นร.คงเข้าใจผิดโรยเต็มพื้นโรงเพาะจนเป็นเมืองหิมะ ผมเปิดประตูออกมามึนเลยทีเดียว  ผมผิดเองที่ไม่ได้ตามไปตรวจสอบ!

  3)  อาจจะเป็นเพราะ ไม่ได้แคะเอาเมล็ดข้าวฟ่างออกจากก้อนเชื้อแต่แรก จึงทำให้ออกได้ไม่ดี

  4)  สถานที่ตั้งโรงเพาะอยู่กลางแจ้งเกินไป ทำให้อากาศรู้สึกร้อนมากๆ ทั้งที่ลดน้ำชุ่มมากเช่นกันครับ

 

                                           

                                           

 

     แต่เป้าหมายมิได้มีเพื่อการค้าจึงไม่กังวลเท่าไรนัก  แต่ก็หาวิธีแก้ไขโดยได้คำแนะนำจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์อยู่เสมอๆ เห็ดจึงค่อยๆ ออกครับ  

                                        

   

   นักเรียนชั้น ม.3 เข้ามาใช้โรงเพาะเห็ดเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ประยุกต์เชื่อมโยงกับวิชาการงานอาชีพไปโดยปริยายครับ  ฮ่าๆ...

.........................................................................................................................................................................

เรียนรู้ ปฏิบัติ นำเสนอ สร้างรายได้

  เช้าวันจันทร์ผมได้ติดสอยห้อยตามคณะครูและนักเรียน เพื่อไปแสดงผลงาน, โครงการต่างๆ ที่กลุ่มโรงเรียนใน อ.บางเลน ได้จัดขึ้น งานนี้จัดแสดงที่ รร.บ้านบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

  ครั้งนี้โรงเรียนตลาดเกาะแรตได้นำผลงานเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ด้วยเช่นกันครับ ดังต่อไปนี้

                        

  โครงการ "โรงเรียนสุจริต"  ได้นำเสนอการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ คือ "โตไปไม่โกง" ซึ่งกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตได้จัดในหัวข้อ "เยาวชนสุจริตด้วยสุภาษิตสอนใจ" 

  โครงการโรงเรียนสุจริตได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการประกวดโครงงานระดับกลุ่มโรงเรียนในครั้งนี้ครับ

                       

   โครงการ "บ้าน วัด โรงเรียน" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีความอบอุ่นในการอยู่โรงเรียนโดยมีความรู้สึกว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง มีครูเป็นพ่อและแม่คนที่สอง กิจกรรมโครงการนี้กระผมก็เคยเขียนไว้บ้างแล้ว ที่นี่ครับ http://www.gotoknow.org/posts/537564

                     

 

                     

   โครงงาน "จิตอาสาพาทำดี ชีวีมีสุข" โดยโครงการจิตอาสาจะเชื่อมโยงกับโครงงานคุณธรรมสำนึกดี (CSR) ที่เน้นกิจกรรมอาสาของนักเรียน เช่น ปลูกป่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา, การทำความสะอาดโรงเรียน, การร่วมกันเก็บขยะ (Big Cleaning Day) ร่วมกับชุมชนตลาดเกาะแรต แล้วนำวัสดุที่เก็บได้นำมาเพิ่มมูลค่า  โดยการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านและอื่นๆ ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้ชมผลงานนักเรียนในลำดับต่อไปครับ

 

                       

 

  โครงงาน "คุณธรรมสำนึกดี (CSR)" นักเรียนกลุ่มนี้ คือ กลุ่มที่ได้ศึกษาการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้มาในปีที่แล้ว  ซึ่งผมนั้นยังมาไม่ทันครับ (เพิ่งมาฝึกสอนพอมา นร.ก็ประดิษฐ์กันได้เก่งมาก สวยมากด้วยครับ) โดยชิ้นงานที่ได้นำมาแสดงของโครงงานนี้ ได้แก่ 

                                     

   โอ่งผ้าไทย


มหัศจรรย์ทางตาล ประชันกับ โคมไฟไม้ไผ่


กระเป๋า, ตะกร้าเดคูพาส

    โดยชิ้นงานทุกชิ้นผ่านมาทำด้วยมือนักเรียนเองทั้งสิ้น  โดยเฉพาะตะกร้าเดคูพาสผมเห็นนักเรียนนั่งทำก่อนการนำไปแสดงเมื่อไม่กี่วัน  ราคาก็ไม่แพงมากนะครับเมื่อเทียบกับความตั้งใจทำกว่าจะสวยงามขนาดนี้  เพราะนักเรียนต้องประดิษฐ์เพื่อไปแสดง แต่ขั้นตอนการทำจะต้องมีอยู่หนึ่งขั้นที่ต้องนำตะกร้าไปตากแดด แต่ช่วงนี้ คือ ฤดูฝน (ฮา).... ผมเห็นนักเรียนวิ่งเข้า วิ่งออกเพื่อไปเก็บตะกร้าหลายรอบมาก ฮ่าๆ ๆ.... 

    อย่างกระเป๋าเดคูพาสใบนี้ราคาอยู่ที่  399- ครับ 

                           

 

   นอกจากนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเอาวิชาความรู้ นำไปปฏิบัติแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกครับ  

   นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มีวิชาความรู้ติดตัว สร้างรายได้ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตัวนักเรียนเอง

 

ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ

หมายเลขบันทึก: 544245เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2013 20:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 สิงหาคม 2013 10:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

-สวัสดีครับครูวศิน

-ตามมาดูเห็ดดอกแรก ฮ่า ๆ

-วันนี้ผมไปถ่ายทอดเรื่องเห็ดโอ่งมาครับ

-เก็บภาพเห็ดโอ่งมาฝากครับ

 

 

  • สวัสดีครับ พี่เพชรน้ำหนึ่ง 
  • ผมได้ตามไปดูใน ลุงเบิ้มฟาร์ม แล้วนะครับ
  • ผมมีอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเกษตรที่ยังสงสัยครับ
  • ถ้าหาคำตอบไม่ได้ คงต้องรบกวนพี่เกษตรฯผู้ใจดีท่านนี้ด้วยนะครับ

อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับ...ชื่นชมพี่ใหญ่มากครับ

...ชื่นชมคุณวศิน เด็กๆและโครงการที่ดีมีประโยชน์...และขอชื่นชมพี่นงนาทมากๆด้วยนะคะ...

วศินครับ  เอาปูนขาวออกบ้างก็ดีครับ  แสงไฟที่เปิดในโรงเห็ดก็มีผลต่อดอกเห็ดครับ

ในภาพที่สองเหมือนเชื้อยังเดินไม่เต็มก้อนครับ

การรดน้ำก็มีผลต่อการออกดอกของเห็ดนะครับ

 

 

สวย  แปลกตา  น่าใช้มาก ๆ จ้ะ

 

  • ขอบพระคุณทุกท่านครับ
  • ตอนนี้เห็ดออกเยอะขึ้นแล้วครับ

ตามมาดูการเพาะเห็ดและกิจกรรมเรียนรู้ที่มีความสุขดีๆเช่นนี้...เป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจใฝ่เรียนรู้แบบผิดเป็นครู..วิเคราะห์ปัญหาเพื่อพิจารณาการแก้ไขสู่ความสำเร็จด้วยตนเอง..เป็นกำลังใจให้ค่ะ

  • ขอบพระคุณ ป้าใหญ่ และ อ.ขจิต ครับ
  • ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ 
  • ผมจะติดตามและรายงานให้ตลอดๆ ครับ
  • ป้าใหญ่ได้รับพัสดุทางโรงเรียนส่งไปให้หรือยังครับ?

ขอบคุณมากค่ะ ป้าใหญ่ได้รับกระเป๋าสวยน่าใช้ พร้อมใบเกียรติบัตรจากโรงเรียนตลาดเกาะแรตแล้ว...

 

เยี่ยมมากค่ะ "คุณวศิน" อาจารย์แม่ชื่นชมจริงๆ ชื่มชมพี่ใหญ่ (หรือป้าใหญ่ของคุณวศิน) ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่ะ

คุณวศินเขียนว่า "ในแต่ละวันนักเรียนจะร่วมกันดูแล MUSHROOM HOUSE แห่งนี้  ทั้งลดน้ำเช้า - เย็น..." ลูกพี่ ดร.ขจิต เขียนว่า "การรดน้ำก็มีผลต่อการออกดอกของเห็ดนะครับ" ลูกพี่เขียนถูกนะคะ "รดน้ำ" นะคะ ไม่ใช่ "ลดน้ำ"   

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี