เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้ KM เพื่อ HA

         วันที่ 12 ต.ค.49  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  มีการอภิปรายกันเรื่อง คณะผู้เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลเขียนคำแนะนำให้โรงพยาบาลปรับปรุงการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาชีพที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพ  เช่น แพทยสภา   สภาการพยาบาล  เป็นต้น   โดยที่รู้ ๆ กันอยู่ว่าโรงพยาบาลไม่สามารถแก้ไขเรื่องนั้น ๆ ได้   เพราะขึ้นอยู่กับการจัดสรรทรัพยากร (โดยเฉพาะคน) จากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากสำนักงบประมาณ

         คือคณะเยี่ยมสำรวจเสนอแนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหรือตามทฤษฎี   โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงของโรงพยาบาล   ทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเครียด

         ผมได้เสนอแนะว่า   ในความเป็นจริงแม้จำนวนบุคลากรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   แต่โรงพยาบาลหลายแห่งก็ได้แก้ไขวิธีการดำเนินการจนคุณภาพของบริการได้มาตรฐาน   ทั้ง ๆ ที่จำนวนคนให้บริการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   กรณีเช่นนี้ควรถือเป็นตัวอย่างของ Best Practice

         พรพ. ควรจัดให้โรงพยาบาลที่มี Best Practice แนวนี้มา ลปรร. กันในงาน HA Forum   หรือจัดเวที ลปรร. เป็นพิเศษและเชิญให้โรงพยาบาลที่มีปัญหาทรัพยากรในทำนองเดียวกันมาร่วม ลปรร. ก็จะสามารถขับเคลื่อนขบวนการคุณภาพโรงพยาบาลได้   แม้จะอยู่ในสภาพขาดแคลนคนหรือทรัพยากรอื่น ๆ

         ในเวทีเช่นนี้   ถ้าเชิญผู้แทนของแพทยสภา  สภาการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย   ก็จะทำให้องค์กรวิชาชีพได้สัมผัสกับสภาพความเป็นจริงในระบบบริการสุขภาพของเรา   และเห็นความจำเป็นที่จะต้องยืดหยุ่นเกณฑ์ด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

         ผมได้เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้ KM เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากการประชุมนี้

วิจารณ์  พานิช
 12 ต.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#ha#พรพ.#สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 54410, เขียน: 13 Oct 2006 @ 10:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)