งานนี้จัดเมื่อวันที่ 21 ก.ค.49   ก.พ.ร.ได้สรุปสาระของการประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ก.พ.ร.  www.opdc.go.th   ท่านที่สนใจอาจอ่านได้จากเว็บไซต์  หรือที่นี่ (click)

         ข้อสรุปนี้เป็นของ ก.พ.ร.   ส่วน proceedings ของการประชุม สคส. กำลังจัดทำอยู่

วิจารณ์  พานิช
 13 ต.ค.49