เยาวชนของไทยทุกคนในวันนี้ น่าห่วงใยเป็นที่สุด ยิ่งดูภาพเยาวชนในมหาวิทยาลัยแล้วยิ่งเศร้าใจ เป็นปัญญาชนพันธ์ใหม่ที่น่ากลัว น่าห่วง ซึ่งมีผลกับสังคมอย่างมาก คนพวกนี้สนใจของฟุ่มเฟือย หรูหรา  ติดเกมส์ออนไล เล่นพนันฟุตบอล นิยมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือราคาแพงเพื่อโอ้อวดกัน นิยมของหรูหราราราคาแพง ไม่สนใจบาปบุญคุณโทษ อยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมีย โดยไม่สนใว่พ่อแม่จะรู้สึกอย่างไร ขาดการยับยั้งชั่งใจ ในสมองไม่ค่อยมีอะไรนอกจากสนใจเรื่องของตัวเอง คู่รักและการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย พลาญเงินพ่อแม่ไปวันวัน แม้ว่าจะกู้เงินเรียนแล้วก็ตามแต่ด้วยในสมองเป็นซากเดนทุนนิยมก็ยังต้องขูดรีดจากพ่อแม่อยู่ดี สนใจแต่ ความสวยความหล่อ หาคู่รักและการคิดเรียกเงินคืนจากสังคม เพราะลงทุนไปกับการเรียนมากแล้ว คนพวกนี้จบไปไม่มีอะไรมากคิดแต่หาเมียสวยๆมีรถดีดี มีลูกสักคนสองคน เสาร์อาทิตย์ก็พากันไปเที่ยวไปปิคนิค ถ้าสังคมมีคนคิดอย่างนี้มากๆ น่าเศร้าใจแทนผู้คนในสังคมเหลือเกินที่มีอนาคตของสังคมไร้ค่าเช่นนี้ ใครจะสนใจคนยากไร้ คนด้อยโอกาส คนไร้ค่า คนตกงาน คนจน คนเร่ร่อน เด็กขอทาน เด็กถูกทารุณกรรม คนชราถูกลูกทอดทิ้ง คนไร้การศึกษา ยาเสพติด ใครจะหันสนใจใยดีกับสิ่งเหล่านี้บ้าง นี่คือสำนึกสาธารณะที่ควรต้องปลูกฝังในเยาวชน ให้เกิดสำนึกรับใช้สังคม รับใช้ประชาชน ให้เขาตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ใช้โอกาสในการเรียนรู้ทำกิจกรรมโครงการลงไปสัมผัสปัญหาไม่ใช่ออกค่ายหวานแหววหาคู่กัน สนุกสนานกันโดยไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชน เพราะบ้านเมืองเราไม่ได้สวยหรูจึงต้อง ปูทางเหยียบคนอื่นให้เป็นใหญ่เป็นโตและท้องทิ้งผู้คนด้อยโอกาสเหล่านี้ไว้เบื้องหลัง เราจะต้องรอการพัฒนาและหาวิธีการปลุกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเยาวชนอีกนานสักแค่ไหน เมื่อเขาได้กลายพันธ์เป็นเยาวชนพันธ์ใหม่ในยุคทุนนิยม ที่กู่ไม่กลับแล้ว และที่น่าเสียดายเยาวชนเหล่านี้ยี้กับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คนพวกนี้รังเกียจการใช้แรงงาน พ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเยาวชนเหล่านี้ ครูอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบกับผลพวงของสติปัญญาของเขาที่จะส่งผลกับสังคมในข้างหน้าหรือไม่ ตอบผมด้วย