วันพฤหัสบดีที่ 12  ตุลาคม  2549  คณะแกนนำนักจัดการความรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรด้วยการจัดการความรู้   ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  โรงเรียนบุญวัฒนา  โรงเรียนสุขานารี  ซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คณะแกนนำจัดการความรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูจากโรงเรียนดังกล่าว และได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานในโครงการ