ปีนี้มีหนังสือใหม่อยากจะนำเสนอ.....หลายท่านคงทราบแล้วว่า สคส. จะมีหนังสือเล่มใหม่เปิดตัวในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ทุกปี และในปีนี้ เรามีหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่า “เรียงร้อยถ้อยคำเรื่องจัดการความรู้ ที่ลึกกว่าถ้อยคำ”  แค่ชื่อก็กินขาดแล้ว....

         สำหรับเนื้อหานั้น ขออุบไว้ก่อน แต่ขอบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาหลักเน้นในเรื่อง แนวความคิด ความรู้ฝังลึก และประสบการณ์ ของ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช     โดยการรวบรวมมาจากบันทึก “KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ” ในบล็อก gotoknow.org    จากคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อจากบันทึกดังกล่าว  และจากบันทึกอื่นๆ ในบล็อกของ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน     คำศัพท์ส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้มาจากบันทึก “KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ”    ตั้งแต่คำแรกที่บันทึกในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙   จนถึงคำที่ ๑๕๗ บันทึกในวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙   และในบางคำมีการขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนขึ้น     นอกจากนี้ ยังมีการเขียนคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เนื้อหาของแต่ละหมวดมีความสมบูรณ์มากขึ้น
 
         จ๊ะจ๋าเปรียบหนังสือเล่มนี้ดั่ง ทางเดิน ที่จะนำพาให้ท่านเดินได้ตรงเส้นทางมากขึ้น ไม่ไขว้เขวนอกเส้นทาง  มุ่งให้ท่านสนใจ ใส่ใจ รายละเอียดข้างทาง   ดั่งที่ท่าน / หน่วยงาน / องค์กร พยายามที่จะเดินไปยังจุดหมายตามบริบทของตน  

         เราเห็นว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ต่อหน่วยงาน  ต่อองค์กร  ที่สำคัญต่อชาติของเรา จึงอยากให้ท่านได้ลองเข้าไปแวะชมหนังสือที่บู๊ตเราได้ หนังสือจะจำหน่ายในวันงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549  และในขณะนี้จ๊ะจ๋าอยากให้ทุกท่านช่วยออกแบบและแสดงความเห็นว่า อยากให้หนังสือเล่มนี้มีหน้าปกเป็นแบบใด เสนอความคิดเห็นมามากๆนะคะ   เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า (แอบขอให้ชาว gotoknow มีส่วนร่วมกับเราด้วยคะ)