วัฒนธรรมการเรียนรู้ : เรื่องการเทศน์มหาชาติ ตอนที่2

  Contact

  การเทศน์มหาชาติเป็นเรื่องเพลิดเพลินเจริญใจในการทำบุญ  

เรื่องเล่านี้ต่อจากตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับ...

        7. กัณฑ์มหาพน เป็นเรื่องอจุตฤาษีหลงเชื่อคารมของตาชูชกเฒ่าเจ้าเล่ห์ เลยบอกและชี้ทางให้ไปสู่เขาวงกตอันเป็นที่อยู่ของพระเวสสันดร

         8. กัณฑ์กุมาร เป็นเรื่องที่พระเวสสันดร เรียกลูกน้อยชื่อกัญหาและชาลีขึ้นจากสระที่ซ่อนองค์เพื่อนำไปให้ทานแก่เฒ่าชูชกตามคำทูลขอ

         9. กัณฑ์มัทรี เป็นเรื่องที่พระนางมัทรีทรงทูลวอนขอให้เทพพระเจ้า 3 องค์ที่มากั้นมรรคาเอาไว้ช่วยหลีกทางให้

         10. กัณฑ์สักบรรพ เป็นเรื่องพระอินทร์แปลงเป็นนายพราหมณ์มาทูลขอพระนางมัทรี ครั้นได้รับแล้วก็ถวายคืนพระเวสสันดรและประสาทพร 8 ประการ

          11. กัณฑ์มหาราช เป็นเรื่องที่เทพเจ้าจำแลงตนเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีมาอุ้มชูสองกุมารให้เสวยนมด้วยความเมตตา

          12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ เป็นเรื่องทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้ากัน ณ อาศรมสถานเขาวงกต

          13. กัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นเรื่องหกกษัตริย์นำขบวนพยุหโยธาเสด็จกลับจากเขาวงกตแล้วพระเวสสันดรได้เสด็จขึ้นครองนครแทนพระราชบิดา

          วิธีการเทศน์มหาชาตินั้น หลังจากผู้แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรมมาสก์เพื่อแสดงแล้ว บรรดาญาติโยมก็กระทำการบูชาพระรัตนตรัย รับศีลและฟังธรรมเทศนาตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 เริ่มจากคาถาพันก่อนแล้วก็ฟังฟังแหล่เทศน์ทำนองตามเนื้อกัณฑ์

            ผู้แสดงธรรมนอกจากจากเทศน์ไปตามทำนองแล้วก็สรรหาแหล่นอกกัณฑ์เป็นประเภทแหล่พรแหล่พา และแหล่ชาดกต่างๆ เป็นการสอนธรรมในการดำเนินชีวิต

          เพื่อนประโยชน์สุขของพหุชนในระดับโลกีย์ เมื่อจบกัณฑ์เทศน์บรรดาญาติโยมก็ร่วมกันถวายจตุปัจจัยแด่องค์แสดงธรรมพร้อมรับพรก็เป็นการเสร็จพิธี

          เอวัง...ก็มีด้วยประการะฉะนี้...ฮา ๆ เอิก ๆ...

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In วัฒนธรรมท้องถิ่น

Post ID: 54271, Created: , Updated, 2012-06-22 22:44:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #แนวคิการเทศน์มหาชาติเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนา

Recent Posts 

Comments (0)