เมื่อวานลงไปช่วยที่ห้องบัตร พบปัญหาเล็กน้อย เรื่องระบบระเบียบในการให้บริการ  ซึ่งเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย แต่ไม่ควรมองข้าม.........

มีคนไข้พาลูกมาตรวจ 2  คน อายุประมาณ 5 - 7 ขวบ  ก็กดบัตรคิวให้ และบอกให้ไปรอที่ OPD เด็ก แม่เด็กเลยถามว่ามาตรวจตา ต้องไปที่แผนกเด็กด้วยหรือ ไปที่ห้องตาเลยไม่ได้หรือ พอซักถามก็เลยทราบว่าลูกสายตาสั้น ไม่น่าจะต้องไปคัดกรองเด็กเลย

สอบถาม เจ้าหน้าที่ห้องบัตร บอกไม่ได้  ต้องไปค้ดกรองเด็กก่อน เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติกันมานานแล้ว  จึงบอกน้องว่ากรณีนี้น่าจะส่งคนไข้ไปตาเลย จะได้ไม่เสียเวลา  น้องบอกไม่ได้อย่างเดียวอ้างเป็นกฏระเบียบ  ฟังแล้ว เหนื่อยหัวใจ ซึ่งกรณีนี้ได้คุยกับห้องตา ทางห้องตาบอกให้ส่งไปได้เลย ไม่เห็นจะต้องผ่านคัดกรองเด็กเลย

ตกลง Case นี้ส่งให้ไปตรวจห้องตาเลยไม่ต้องไปคัดกรองเด็ก

คิดว่างานบริการห้องบัตรบางเรื่อง ผู้ที่ทำงานบริการน่าจะมีการตัดสินใจเป็น  เพื่อประโยชน์ของคนไข้ จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

กรณีที่เกิดขึ้นนี้ น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อผู้ป่วยจะได้มีความพึงพอใจในการมารับบริการ  การยึดหลักเกณฑ์ ควรมีการยืดหยุ่นบ้าง  เพราะทำให้เกิดผลกระทบหลายด้าน

- ผู้ป่วยต้องเสียเวลาไปรอคัดกรองที่แผนกเด็ก และ อารมณ์เสีย

- เพิ่มงานให้พยาบาล OPD เด็ก ทั้งๆ ที่ทราบแล้วว่าต้องไปตรวจตา

- เพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลต้องทำ Refer จากเด็กไปตา