ภาพที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเย็นวานนี้เป็นภาพที่ผมเชื่อว่า  สวยงามในสายตามุสลิมหลายๆท่าน  

อย่างน้อยผมคนหนึ่งก็เกิดความรู้สึกว่า  ผู้นำประเทศ  พล.อ. สุรยุทธ์  จุลานนท์และคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มองข้ามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของพี่น้องร่วมชาติ    ที่ถึงแม้จะแตกต่างกันในทางความเชื่อ  ความศรัทธา    ภาพที่เห็นเมื่อวานนี้ผมจินตนาการไปเป็นภาพของการให้การเคารพซึ่งกันและกัน   

ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหลายท่านยอมลงทุนงบประมาณเข้าใจว่าคงใช้ไม่มากเท่าใด   อีกทั้งต้องลงทุนสละเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงกับงานเมื่อวานนี้    แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีคุณค่าในทางจิตใจมากมายจริงๆ    ตามความเชื่อของผมนะครับ