หากจะกล่าวคำว่าพัฒนา นั้นคงหมายถึงดีขึ้นเจริญขึ้น แล้วยั่งยืนคือความต่อเนื่อง

จากการที่ได้ลงมือทำงานวิจัยชุมชนโดยเฉพาะเรื่ององค์กรการเงินชุมชนมา ๒ ครั้งก็ได้บทเรียนว่าหากทำแล้วต้องให้เกิดความต่อเนื่อง

ความต่อเนื่องนั้นต้องเกิดจากเชื้อที่เราจุดไว้นั้นกระพือโหมเป็นไฟขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องเร็วและแรงแต่ต้องมีอยู่อย่างเสมอ

ในการดำเนินโครงการวิจัยขั้นต่อไปหากจะทดลองว่าเกิดหรือไม่เกิดอาจจะให้ชุมชนทดลองดำเนินการเช่นเดียวกับที่นักวิจัยทำแต่ต้องให้มีความต่อเนื่อง คือผันตัวเองจากผู้ให้ข้อมูลมาเป็นผู้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสวนตัวนักวิจัยก็เปลี่ยนแปงบทบาทหน้าที่ของตนเองมาเป็นที่ปรึกษา เติมในส่วนที่ขาด หากได้ฝึกหลายๆครั้งก็เท่ากับเป็นการเพิ่มความรู้และทักษาะแก่คนในชุมชน

การทำวิจัยจะทำให้พบกับความคิดที่แปลกใหม่ ทำให้เป็นนักแสวงหา เป้นนักอีกหลายๆนักที่จะทำให้เกิดการพัฒนาได้

โดยเฉพาะหากเราให้คนในชุมชนหลุดออกจากกรอบความจำกัดของชุมชนซึ่งต้องหาวิธีการที่เป็นลักษระเฉพาะตัวเองคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย เพราะการมองในขณะที่เราอยู่ในสถานที่นั้นเราจะมองไม่เห็นตัวเองจนกว่าเราจะเดินออกมาแล้วมองก็จะได้เห็นมุมที่กว้างและไกลกว่า