ผมได้รับเรื่องนี้จากผู้เขียนคือ  อ. พิเชษฐ  เมาลานนท์   เห็นว่าเรื่องนี้เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญยิ่งของสังคมไทย   จึงเอามาบอกต่อ   อ่านได้ที่นี่ครับ (click)

วิจารณ์  พานิช
 12 ต.ค.49