storytelling

เมื่อวาน (27 มิ.ย. 48) ได้เข้าประชุม และได้รับฟังประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ที่ได้ไปดูงานเกี่ยวกับการจัด workshop ที่ม.นเรศวร ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการนำเอา storytelling มาใช้ในการทำงานจริง หลังจากที่ได้รับฟังจากการเข้าเรียนในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการได้ความรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่บรรยากาศไม่เครียดจนเกินไป ดูเหมือนว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดามากกว่า ซึ่งแต่ละคนที่รับฟังก็อาจมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน แต่ถ้าทุกคนที่ได้ฟังในเรื่องเดียวกันแล้วมาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน คงจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกไม่มากก็น้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)