ค่าย หลากหลายแบบ


เป็นข้อมูลแห้งๆ ไม่มีชีวิตชีวา เพราะไม่ใช่เรื่องเล่า

เรื่องค่ายเบาหวานยังไม่จบง่ายๆ ค่ะ กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และจะพยายามหาข้อมูลจากโรงพยาบาลอื่นๆ ด้วย เท่าที่ทราบคือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการจัดค่ายฤดูร้อนสำหรับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นมายาวนานเช่นกัน จัดขึ้นทุกๆ ๒ ปี และมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน สมาชิกท่านใดสนใจเชิญเยี่ยมที่ http://www.thaidiabetes.com

โรงพยาบาลระโนด มีแผนจะจัดค่ายเบาหวานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘

ในฐานะที่ดิฉันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ได้มีโอกาสอ่านโครงการที่ส่งเข้าประกวด TERUMO Diabetes Educator and Patient Care Team Award พ.ศ.๒๕๔๘ พบว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งที่จัดค่ายเบาหวาน เช่น

โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดค่ายเบาหวาน  ๑ วัน (Day Camp) เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้ตระหนักและฝึกปฏิบัติการควบคุมเบาหวานด้วยตนเอง โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาในการใช้ยาและคุมระดับน้ำตาลไม่ดี ผู้ป่วย ๑ คน ให้นำญาติมาด้วย ๑ คน กิจกรรมค่ายมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณ BMI ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อน-หลังอาหาร มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ

โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง  เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง เป็นการสร้างผู้นำเบาหวานชุมชน ให้มีส่วนช่วยเหลือศูนย์สุขภาพชุมชน และสามารถดูแลผู้ป่วยอื่นๆ ในชุมชนได้ ใช้เวลา ๒ วัน ครั้งที่ ๑ จัดเมื่อวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่โรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน

โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดค่ายเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้เกิดความเข้าใจว่าโรคเบาหวานไม่ใช่ข้อจำกัดของการดำเนินชีวิต และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สมาชิกค่ายจะได้ร่วมกิจกรรมซึ่งมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเบาหวานสอดแทรกอยู่ตลอดเวลา เริ่มด้วยการรับประทานอาหาร การเจาะเลือด การออกกำลังกาย การตรวจดูแลเท้า การเล่นเกมส์ กิจกรรมชั้นเรียน กิจกรรมสหวิชาชีพ

ข้อมูลข้างต้นยังเป็นข้อมูลแห้งๆ ไม่มีชีวิตชีวา เพราะไม่ใช่เรื่องเล่า แต่นำมาจากเอกสารรายงาน ดิฉันและทีมงานจะติดต่อขอ "เรื่องเล่า" จากทีมงานของโรงพยาบาลต่างๆ ข้างต้น มาเผยแพร่เพิ่มเติม เมื่อเรามีข้อมูลจำนวนหนึ่ง คงจะสามารถช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดค่ายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยได้นะคะ

วัลลา ตันตโยทัย ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

คำสำคัญ (Tags): #ค่ายเบาหวาน
หมายเลขบันทึก: 536เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2005 07:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี