ความรู้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ความรู้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย


          ยิ่งสัมผัสกับ KM มากขึ้น   ผมก็ยิ่งเห็นว่า KM เน้นที่ความรู้เล็ก ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับการทำงาน
         
          ความรู้เล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่

KM KM          


          ยิ่งใหญ่เพราะ
·       เป็นพลังเล็กสำคัญต่อผลสำเร็จของงาน   คุณภาพของผลงาน
·       สามารถรวมตัวกัน   เกิดเป็น “ความรู้ปฏิบัติ” ที่ก่อผลยิ่งใหญ่  ก่อผลต่อวัฒนธรรมองค์กร
·       ส่งเสริมความเป็นมนุษย์   ความเคารพซึ่งกันและกัน   มิตรภาพ   ความชื่นชม   ระหว่างผู้ร่วมงาน   ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานเป็นบรรยากาศแห่งความสุข


         สิ่งที่เรียกว่า “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) เป็นรายการ “ความรู้เล็ก ๆ” ที่มาจากเรื่องราวของความสำเร็จ


          พลัง “จิ๋วแต่แจ๋ว” นี่แหละครับ   คือตัวขับเคลื่อนหลักของ KM
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   14 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

morning_glory
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

วันก่อน อาจารย์เล่าให้ผมฟังเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงาน
ของคนพันผ้ากล็อส และคนทำความสะอาดพื้น

ความรู้ที่ใช้ ก็เป็นความรู้เล็กๆ น้อยๆ นี่เอง  แต่ทำให้งานดีขึ้นได้มาก
และชี้ให้เห็นศักดิ์ศรี และศักยภาพของความเป็นมนุษย์
ไม่ว่าจะในอาชีพใด ก็มีความสามารถในการพัฒนางานและพัฒนาตนทั้งนั้น