ทัศนศึกษา   :    ปลูกฝังคุณธรรมจากประสบการณ์จริง   

                           

  •       เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีโอกาสพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์  ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นว่า           การสอนคุณธรรมจริยธรรมที่คุณครูพร่ำสอนในชั้นเรียนนั้น    เด็กนักเรียนได้นำมาใช้ในชีวิตจริง ได้มากมายเหลือเกิน

                                

  •       ความมีน้ำใจ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รู้จักการให้อภัย  ความเมตตากรุณา   โดยเฉพาะความรับผิดชอบ             คุณธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่   พร้อมกับรอยยิ้มของเด็ก           ที่ๆเรานำพาเด็กนักเรียนมาสัมผัสและเรียนรู้จาก  .............       ประสบการณ์ตรง                  

                        

                                   %e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99