ใครกันที่ชอบกำหนดคุณค่าของสิ่งต่างๆบนโลก

ว่าสิ่งนั้นด้อยค่าหรือสูงค่า

ฉันคิดว่า...สิ่งใดจะมีคุณค่ามากมายแค่ไหนนั้น

อยู่ที่สิ่งๆนั้นจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร

ระหว่างท่อนไม้....กับทองคำ

คุณจะเลือกสิ่งไหน

แน่นอน...คนทั่วไปต้องเลือกทองคำ

แต่...ถ้าเมื่อไรที่คุณอยู่กลางสายน้ำที่เชี่ยวกราด

และมันกำลังจะกลืนกินร่างของคุณในไม่ช้า

ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของคุณ

จะเลือกอะไร...เพื่อให้ชีวิตรอด

ระหว่างท่อนไม้ กับ ทองคำ

************