บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความรู้สึกที่มีต่อทุกสรรพสิ่งบนโลก