10 ต.ค. 2549

ไม่ได้เข้ามาในชุมชนเสียนาน เนื่องจากติดภาระกิจการงานที่รัดตัว วันนี้พอจะมีเวลา จึงได้รวบรวมรูปภาพนายหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ เพื่อแบ่งปันสิ่งที่มีค่าให้กับเพื่อนร่วมชุมชน รวมถึงคนอื่น ๆ ด้วยค่ะ

 

ดูภาพที่เคยแสดงเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ