ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดหน่วยให้บริการวิชาการและข้อมูลแก่สังคมที่ Big C จ.ขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการเข้าไปติดต่อในมหาวิทยาลัยอาจจะทำได้ลำบากสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่กว้างขวางมาก ดังนั้นหากท่านใดต้องการข้อมูลหรือต้องการติดต่อในเรื่องต่างๆสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงาน One Stop Service ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ Big C ได้นอกจากนี้ศูนย์บริการยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการไปยังจังหวัดต่างๆด้วย ซึ่งวันที่ 9 สิงหาคมนี้ จะไปที่โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง อ.วังสะพุง จ.เลย และวันที่ 15-16 สิงหาคม นี้จะไปที่วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย หากจังหวัดใดประสงค์จะให้หน่วยเคลื่อนที่ไปบริการวิชาการ โปรดติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะค่ะ