ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2548

  ติดต่อ

  สรุปผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach)  

เมื่อเสร็จสิ้นฤดูแห่งการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2548 งานนโยบายและแผน หน่วยประกันคุณภาพ ขอสรุปผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบของคณะ และหน่วยงานย่อยภายในคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมระดับหน่วยงานย่อยระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2549 และของคณะสหเวชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2549 โดยวันนี้ขอนำเสนอในส่วนของผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Council

หมายเลขบันทึก: 54050, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:05:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่9.1-50

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ต่อแต่นี้ งานประกัน งาน กพร. ที่คุณเยาเป็นผู้ประสานงานเรื่องการรวบรวมข้อมูลคงง่ายขึ้นมากนะคะ

ช่วงนี้ มหาวิทยาลัยถามข้อมูลมายังคณะตลอด ทั้งผลงานตามคำรับรองฯ ระดับคณะ

และ common data set สำหรับงาน QA เพื่อการประเมินภายนอกของ สมศ.

ทั้งในปีงบประมาณ 49  และปีการศึกษา 2548 ที่ผ่านมา

Blog ของคุณเยา จึงมีคุณค่ามหาศาลทีเดียวค่ะสำหรับคณะของเรา ทั้งสิ่งที่เป็นผลงานในอดีต  และผลงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากมีการเก็บข้อมูลเช่นนี้เป็นระยะๆ โดยตลอด

ไม่มี e-sar ไหน จะเป็นจริงเท่านี้อีกแล้ว