ข้อคิดจาก Pope Report

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

**** เว็บไซต์ดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นโดยเยาวชนคนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก จากนั้นเขามีแรงบันดาลใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักร

***** แต่ละวันเยาวชนคนนี้จะแปลบทเทศน์หรือคำเทศน์สอนของ pope เพื่อเป็นข้อคิดสั้น

***** วันนี้ มีข้อคิด "เมื่อท่านจำเป็นต้องลงโทษลูกหลาน อย่าตบหน้าพวกเขา เพราะใบหน้าคือศักดิ์ศรีของมนุษย์"

***** เป็นความจริงทีเดียว เมื่อพิจารณาง่ายๆ การที่เด็กถูกลงโทษ แน่นอนว่าพวกเขาไม่ชอบให้คนอื่นตราหน้า หรือว่าเขาไม่ดี จากประสบการณ์ที่เคยทำงานกับเด็กๆ นักเรียน สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบมากๆ คือการถูกประณาม หรือการที่คนอื่นมองเขาในด้านที่ไม่ดี

***** แม้แต่กฎหมายด้านการศึกษาก็กำหนดเรื่องการทำโทษนักเรียนไว้อย่างชัดเจน

***** มนุษย์ทุกคน มีคุณค่า ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน แต่สิ่งสำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

***** เคยลองใช้วิธีลงโทษแบบเรียกมาตักเตือนตัวต่อตัว สำหรับเด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิง พวกเขาชอบวิธีนี้มากๆ ยิ่งวัยรุ่นชายเพราะถือคติว่า "ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้" และพฤติกรรมพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เสริมด้วยการให้คำชมโดยพยายามหาความดีของแต่ละคนให้ได้ และผู้เขียนได้ใช้วิธีชื่นชมความดีที่เป็นความจริงในที่สาธารณะ วิธีนี้ได้ผลค่ะ

***** หลักการนี้ผู้เขียนได้ใช้มานาน โดยที่ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วคือ "วิถีเชิงบวก" คือ คิดบวกนั่นเอง happy ba ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (3)

อ่านแล้วยัง งง ๆ ครับ  การตบหน้า น่าจะต่างจากการประณาม และที่ว่า "ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้" น่าจะหมายถึง ตบหน้าได้แต่ประณามไม่ได้
หรือว่า คำว่า "ตบหน้า" ของ Pope หมายถึงการประณาม

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะท่าน การตบหน้า เป็นคำเปรียบเทียบ ซึ่งหมายรวมถึงการประณามด้วยค่ะ คำสอนทางศาสนามักมีหลายความหมาย บางทีก็ไม่ได้แปลตามทุกตัวอักษรค่ะ

ครับ ขอบคุณมากครับ