ความเห็น 2833112

ข้อคิดจาก Pope Report

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วยัง งง ๆ ครับ  การตบหน้า น่าจะต่างจากการประณาม และที่ว่า "ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้" น่าจะหมายถึง ตบหน้าได้แต่ประณามไม่ได้
หรือว่า คำว่า "ตบหน้า" ของ Pope หมายถึงการประณาม