ความเห็น 2833123

ข้อคิดจาก Pope Report

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะท่าน การตบหน้า เป็นคำเปรียบเทียบ ซึ่งหมายรวมถึงการประณามด้วยค่ะ คำสอนทางศาสนามักมีหลายความหมาย บางทีก็ไม่ได้แปลตามทุกตัวอักษรค่ะ