ศช. (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)  จัดประชุมเรื่อง

                    ผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ  (20 ล้าน)  นำงบประมาณไปวิจัยอะไร  สำเร็จแค่ไหน

          วันที่ 25 ต.ค. 49  เวลา  9.00-16.30 น.   ณ  ห้อง Auditorium  อาคารไบโอเทค  อุทยานวิจัยวิทยาศาสตร์   ปทุมธานี

          ถามรายละเอียดได้ที่   คุณนลินี   ขวัญแก้ว    0-2564-6700  ต่อ  3431, 3425,   [email protected]

          ดูรายละเอียดของโครงการวิจัยได้ที่นี่

วิจารณ์   พานิช
9  ต.ค. 49