• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  บันทึกครั้งที่1การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติ  
บันทึกครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ประชุมเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - แบบฟอร์มการบันทึก ให้บันทึกผ่าน www.gotoknow.org โดยสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมา - ให้บันทึกทุกวัน โดยใช้เป็นส่วนประเมินตัดเกรด - ใส่รายละเอีอดทุกเรื่องลงไปในบันทึก หากเป็น Project ให้ใส่รายละเอีอดของ Projectในการสร้างสรรค์งาน - เรื่องการแต่งกาย ต้องสุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่รองเท้าแตะ - บันทึกจะต้องเริ่มในวันนี้ แล้วจะต้องมีอย่างน้อย 65 – 70 บันทึก โดยใส่ชื่อตัวเองแล้ว ตามด้วยตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่บันทึก - วันที่ 31 ต.ค. 2549 เข้ามาเอาหนังสือส่งตัว - ในการบันทึกให้ระวัง เรื่องตัวสะกด โดยเฉพาะศัทพ์ภาษาอังกฤษควรให้แน่ใจ - การบันทึกในแต่ละวันจะต้องปริ๊นรวมเล่มหลังฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): รายงานครั้งที่1 
  หมายเลขบันทึก: 53905
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

แนะให้เขียนบันทึกเป็น "ทินกร1 ทินกร2..." ไม่ใช่หรือคะ