ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการศึกษาไทยยุค IT