อาสายุวกาชาด ร่วมโครงการ The National Youth Festival Putrajaya 2013

มานิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

าด

อาสายุวกาชาด  สังกัดสำนักงานยุวกาชาด นำโดย นายวรากร  มลฑาทิพย์ พร้อมด้วย นางสาวปุญยาพร  เอกนก และนางสาวทิพวรรณ  สังข์พุก อาสายุวกาชาดโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี นางสาวกมลชนก สนามพล อาสายุวกาชาดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และนายเผด็จ  แป้นแก้ว อาสายุวกาชาดโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้แทนยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการ The National Youth Festival Putrajaya 2013เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติ  และเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับภัยพิบัติอย่างถูกวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม  ส่งเสริมสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีของประเทศสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทำให้ประเทศไทย และสภากาชาดไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 ณ เมือง Putrajaya ประเทศมาเลเซีย 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Khunnai-aความเห็น (0)