เล่นตามรอยพระยุคลบาท


เล่นธรรมดาๆ แต่สิ่งที่ตามมา คือ สมองเรียนรู้ แบบอัจฉริยะ 


เล่นตามรอยพระยุคลบา คือ อะไร 

"เล่น ตามรอยพระยุคลบาท" คือ การเล่นกับ "ธรรมชาติ"

"ธรรมชาติ" ณ ที่นี้ ครอบคลุมทั้ง "สิ่งมีชีวิต" และ "สิ่งไม่มีชีวิต" 

ที่แวดล้อมตัวเด็ก


" สิ่งมีชีวิต"  พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย พี่เลี้ยง เพื่อน รวมทั้งต้นไม้ 

สัตว์เลี้ยง


" สิ่งไม่มีชีวิต"  ดิน ทราย น้ำ ลม ไฟ รวมทั้งของเล่น ของใช้ภายในบ้าน 

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก


เล่นตามรอยพระยุคลบาท 

คือการเล่นที่เด็กมีปฎิสัมพันธ์กับ "ธรรมชาติ"  ที่แวดล้อมตัวเด็ก ทุกช่วง อายุ 

ตั้งแต่แรกเกิด ตลอดเวลาที่เด็กมีพัฒนาการ ด้านโครงสร้าง  และการทำงาน

ของสมอง เพื่อให้ สมองเจริญเติบโตได้เต็ม ศักยภาพ


ธรรมชาติ ครูที่ยิ่งใหญ่ แหล่งความรู้ที่สำคัญ...ขาดไม่ได้ สำหรับการเรียนรู้

ของสมองเด็ก


เล่นตามรอยพระยุคลบาท คืออะไร

คือการเล่นที่เด็กมีปฎิสัมพันธ์กับ "ธรรมชาติที่มีชีวิต" พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 

พี่เลี้ยง คนรอบข้าง ฯลฯ  เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กอายุ ๓ ขวบแรก 

และสำคัญอย่างยิ่งยวด สำหรับทารกอายุ ๖ 

เดือนแรก เพราะทารกยังไม่สามารถเคลื่อนไหว หรือช่วยเหลือตนเองได้ 

ผู้ใหญ่จึงต้องเข้าไปหาและมี ปฎิสัมพนธ์กับเด็ก


เล่นตามรอยพระยุคลบาท

ต้องลงทุนในเรื่องเวลา

ความรัก และความเอาใจใส่

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

ไม่ต้องลงทุนเรื่องเงิน

พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวเด็กและธรรมชาติ

เรื่องการ เล่นของเด็ก เพื่อให้สมอง

เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพ


การเล่นที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ "ธรรมชาติ" ที่แวดล้อมตัวเด็ก ธรรมชาติดัง

กล่าวมีอยู่แวดล้อมตัวเด็ก ทั่วไป ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทั่วประเทศ


เล่นตามรอยพระยุคลบาท 

เมื่อพิจารณาตามชื่อเรื่อง คนทั่วไปอาจเข้าใจว่า ต้องใช้ของเล่นราคาแพง 

หายาก หรือสั่งมาจากต่างประเทศ เพื่อให้สมศักดิ์ศรีพระโอรสพระธิดาของ

เจ้าฟ้า และพระราชนัดดา ของพระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ ๕

แท้จริงแล้วกลับเป็นเรื่องที่ตรงกันข้าม


เล่นตามรอยพระยุคลบาท

เป็นการเล่นธรรมดาๆ   แทบไม่ต้องลงทุนเรื่องเงิน แต่ ต้องลงทุนเรื่องเวลา 

ความรัก ความเอาใจใส่   ความรู้  ความเข้าใจในตัวเด็กแต่ละคน  และจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

ธรรมชาติ พูดไม่ได้    แต่สอนเด็กให้เรียนรู้ได้

เด็กได้พื้นฐานองค์ความรู้ทุกศาสตร์จากธรรมชาติ

 

      ( จากหนังสือ..............."เล่นตามรอยพระยุคลบาท" )

 

 

 


ขอบคุณบทเพลงอันเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจ จาก You Tubeบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

มาเล่นด้วยคน ขอบคุณค่ะท่าน ผอ.ที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ 

เขียนเมื่อ 

เพลงนี้.....เดินตามรอยเท้าพ่อ.....อยู่ในใจเสมอ....คือกำลังใจที่ทำให้

คุณมะเดื่อยิ้มสู้ทุกครั้งที่ เจออุปสรรคขวากหนาม  แม้จะหนักหนาสาหัส

เพียงใด ก็มีแรงลุกขึ้นยืนสู้ได้ทุกเมื่อ  ขอมอบให้ท่าน ผอ.คนเก่ง .....

 และนักสู้่ครูไทยทุกคนนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

จะขอตามรอยของพ่อ ท่องคำว่า เพียง และพอ จากหัวใจ...

ขอบคุณครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 


ขอบคุณค่ะทื่แบ่งปันสื่งดืๆให้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบันทึกดีๆ ค่ะอาจารย์

ขอบคุณทุกท่านที่อ่านบันทึกนี้

เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง ที่เราจะพูดถึงพระองค์ท่าน

ช่วยให้สำนึกได้อยู่เสมอว่า

เราควรตระหนัก และสร้างสรรค์ความดี

เพื่อพระองค์ท่าน..บ้าง

เขียนเมื่อ 

ตั้งใจอ่านจนจบ ซาบซึ้งค่ะ

เป็นกำลังใจให้กัลยาณมิตร ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ และสำฤทธิ์ผลนะคะ

เขียนเมื่อ 

รักและเทิดทูลในหลวงค่ะ

เรามาร่วมจิตร่วมใจ ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กันเถิด