ครูแมว enggang_ptt2

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
Usernamekrookanung
สมาชิกเลขที่56378
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

   ¨การศึกษา

          ระดับปริญญาโท  เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

  ¨ การทำงาน

         บรรจุเมื่อ   6  ตุลาคม  2529  

          -  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี  ต.เสิงสาง  จ. นครราชสีมา

          -  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

         -  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

         -  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ  อ.หนองเสือจ.ปทุมธานี 

         -  โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี 

         -  โรงเรียนวัดแสงสรรค์  อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

        * สนใจการถ่ายภาพ  กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ป่า  สะสมเฟิร์นไว้หลายชนิด  ชอบการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ  ชอบอ่านหนังสือ ชอบดนตรี  และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี