การทำงานเป็นทีม

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

***** มีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม หากแต่ว่าใครจะเลือกวิธีไหน และต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละหน่วยงาน แต่ละสถานการณ์

***** จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ทำงานด้านสื่อฯ มีการจัดสัมมนาและโครงการต่างๆ ขอสรุปบางประเด็นเพื่อเป็นแนวทางอธิบายสั้นๆ ดังนี้ค่ะ

- มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

- หน้าที่แต่ละหน้าที่ต้องมีอำนาจในการตัดสินใจตามภาระงานพอสมควร

- มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง

- รายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- ประเมินผลร่วมกัน

***** การทำงานเป็นทีมนั้น ผู้เขียนคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นผู้มีใจกว้าง หมายถึงพร้อมที่จะแบ่งปัน พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพราะไม่อย่างนั้นแล้วงานจะสำเร็จได้ยาก หรือหากสำเร็จก็เป็นไปอย่างไม่เต็มร้อย  การทำงานเป็นทีมจึงหมายถึงการพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน

***** พื้นที่ GTK แห่งนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันตามความสามารถ happy ba ทุกท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (5)

ค่ะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ และคิดในด้านบวกไว้เสมอ จะได้ทำงานอย่างสบายใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

การทำงานเป็นทีมจึงหมายถึงการพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน

เห็นด้วยครับ...

เขียนเมื่อ 

คิดเหมือนกับคุณพ.แจ่มจำรัสค่ะ 

งานทุกอย่างสวยเด่นทำเป็นทีม

Two way communication เห็นด้วยที่สุดครับ