การดูแลลำไยช่วงติดผล จนถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต


ลำไยดอกที่เป็นตัวเมียจะพัฒนาการจนกลายเป็นตุ่มหัวลูกลำไย ซึ่งจะมีลักษณะการติดผล 2 ผล/1ดอก (ซึ่งมองๆ ดู จะมีรูปร่างคล้ายๆ บักห่ำน่อย....555 ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดี...ค่ะ) ส่วนดอกเกสรตัวผู้ก็จะแห้ง และหลุดร่วงไป

ลำไย : ชุมชนคนสนใจเรื่องลำไย ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

https://www.facebook.com/groups/www.longankipqew/

หรือ

http://www.gotoknow.org/dashboard/home/#/posts/545415/edit

สาวน้อยใจดี นู๋ยุ้ยแก้มตุ่ย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000397078840


           วันก่อนมีสมาชิกใน Gotoknow ถามถึงเรื่องการดูแลลำไยในช่วงติดลูก  ก็เ่ลยนึกขึ้นได้ว่าเขียนการดูแลลำไยช่วงพัฒนาเป็นดอกไปแล้วตั้งนาน  ช่วงเวลาป่านนี้ลำไยของเกษตรกร คงได้พัฒนาเป็นลูกกันไปจะหมดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนลำไยนอกฤดู ที่ได้ราดสารในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  ดอกลำไยคงกำลังพัฒนากลายเป็นผลลำไย ขนาดเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแล้ว...ค่ะ

ระยะการพัฒนาการเป็นผลลำไย

          หลังจากดอกลำไยได้รับการผสมเกสรแล้ว ลำไยดอกที่เป็นตัวเมียจะพัฒนาการจนกลายเป็นตุ่มหัวลูกลำไย  ซึ่งจะมีลักษณะการติดผล 2 ผล/1ดอก (ซึ่งมองๆ ดู จะมีรูปร่างคล้ายๆ บักห่ำน่อย....555  ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดี...ค่ะ) ส่วนดอกเกสรตัวผู้ก็จะแห้ง และหลุดร่วงไป  ช่วงนี้...จะมีหนอนเจาะขั่วลำไยมาเยือน การใช้ยาป้องกันกำจัดไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่ดอกจะบาน จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ตามมา  แต่อย่างไรก็ดีเกษตรกรต้องตระหนักเสมอว่า การเดินตรวจดูแล หรือการสังเกตบริบททั่วไปของสวนลำไย เป็นสิ่งที่พึงกระทำ ดังต่อไปนี้

          1. มีไข่แมลงรูปแบบลักษณะต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นหนอน เพลี้ย แมลงเปลือกแข็ง  แมลงปากดูด ฯลฯ เกาะอยู่

              ตามกิ่งลำไย  ใต้ใบลำไย  หรือช่อลำไย หรือไม่   

          2. มีแมลงปอบินวนเวียนเหนือต้นลำไย ภานในสวน หรือไม่

          3. มีผีเสื้อหลายๆ แบบบินไปมา หรือไม่

          4. ใบลำไย หรือก้านช่อดอกลำไย หรือลูกลำไยมีความผิดปกติ หรือไม่

ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นขั้นตอนที่ต้องใส่ใจ ซึ่งจะบ่งบอกว่า ขณะนี้ภายในสวนลำไยของท่าน ได้ถูกรบกวนโดยแมลง หรือกำลังจะมีปัญหามากน้อยเพียงใด

           หากพบปัญหาข้างต้น ให้รีบดำเนินการจัดการป้องกันเสียก่อน  การป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการแก้ไขปัญหา  ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนที่ลำไยได้พัฒนาเป็นผลเล็กๆ ขนาดหัวไม้ขีดไฟ เกษตรกรควรจะได้มีการพ่นยากำจัดแมลงเพื่อเป็นการ "ป้องกัน" 

            เ้น้นคำว่าป้องกัน.....นะคะ  หมายถึงการที่เกษตรกรจะสามารถใช้ยา สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ในปริมาณ ที่ต่ำที่สุดตามคำแนะนำในสลากยา  ซึ่งจะช่วยให้สวนลำไยของเกษตรกรได้รับสารเคมี และจะมีปริมาณสารตกค้างน้อย  

            แต่ถ้าเป็นการกำจัด นั้นหมายถึง "การใช้ในปริมาณ หรือความเข้มข้นของตัวยาสูง ตามคำแนะนำตามสลากยา หรือสารเคมี...นั้นๆ  "  แต่สิ่งที่จะตามมาก็คือ "สารผิดตกค้างคงเหลืออยู่ภายในผลผลิต  และคงเหลืออยู่ภายในสวนลำไยของท่าน ก็จะมีสูงขึ้นตามไปด้วย"   นอกจากนั้นสารตกค้างดังกล่าวยังเป็นอันตรายสำหรับสุขภาพของผู้ผลิต คือตัวของเกษตรกรเอง  สัตว์เลี้ยง และผู้บริโภคด้วย...ค่ะ

           1. ระยะมีขนาดเท่าหัวไม้ขีด หรือเมล็ดถั่วเขียว  (ถ้าช่วงทำดอกลำไย ได้เช่าผึ้งพันธุ์มา ก็ให้รีบคืนไปซะก่อน) ให้พ่นสารป้องกัน กำจัดแมลง 1 ครั้ง

           2. ระยะหัวเท่าเมล็ดถั่วเหลือง   ให้ดัดแต่งช่อผลลำไยให้มีปริมาณลดลง เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

           3. ระยะเท่าลูกมะเขือพวง   ดูแลป้องกันโรค และแมลงโดยเฉพาะแมลงในกลุ่มเพลี้ย ซึ่งจะมาเจาะก้านก้านดอกแมลงเพื่อดูดน้ำเลี้ยง และขับน้ำเลี้ยงส่วนเกินหยดตามใบ ทำให้เกิดราดำขึ้น เป็นเขม่าเกาะตามใบ

           4. ระยะเท่าเหรียญ 1 บาท  ระยะนี้ลำไยจะเริ่มเปลี่ยนสีของเม็ดเป็นสีน้ำตาล พร้อมที่จะสร้างเนื้อลำไยขึ้นภายในผลลำไย

           5. ระยะเท่าเหรียญ 5 บาท   ระยะดูแลคุณภาพผลผลิต

           6. ระยะเท่าเหรียญ 10 บาท   ระยะดูแลผลผลิต และก่อนการเก็บเกี่ยว

           7. ระยะใหญ่กว่าเหรียญ 10    ระยะดูแลผลผลิตเป็นพิเศษ และการเก็บเกี่ยว

   ** ทุกช่วงระยะต้องมีการให้น้ำ ปุ๋ย การป้องกันแมลง และเชื้อรา อย่างสม่ำเสมอ  ตามอัตราส่วนปุ๋ย ปริมาณน้ำ รวมไปถึงสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง และเชื้อรา ตามที่กำหนด...ค่ะ


เกริ่นมาซะเยอะ ขอขยายความในรายละเอียด แต่ละขั้นตอน...นะคะ

             การให้น้ำ และปุ๋ย ในภาพรวมเราจะใช้ตารางข้างล่าง ดังต่อไปนี้  เพื่อเป็นตุ๊กตาในการทำงาน  ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีรายละเอียดข้อปลีกย่อยในเรื่องเวลาของเกษตรกร ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการให้ปุ๋ยในแต่ละครั้ง รวมถึงการสังเกตต้นลำไย ใบลำไย  ก้านลำไย  ลูกลำไย ผิวลูกลำไย และความผิดปกติภายในลูกลำไย ที่เราสุ่มสำรวจเพื่อดูคุณภาพผลผลิตในแต่ละระยะ... ดังนี้...ค่ะ

ตารางการให้น้ำ

เดือน              ปริมาณน้ำรายวัน(ลิตร) ของขนาดทรงพุ่ม            3 4 5 6 7 8
มกราคม
26 46 71 102 139 182
กุมภาพันธุ์
36 61 96 108 188 245
มีนาคม
42 74 115 166 226 295
เมษายน ได้น้ำฝนจากพายุฤดูร้อน (ให้สังเกตุ และปรับสัดส่วนการให้น้ำ) 49 86 135 194 264 345
พฤษภาคม เข้าฤดูฝน (ทิ้งระยะให้น้ำ โดยดูจากปริมาณความชื้นผิวหน้าดิน) 42 74 115 166 226 295
มิถุนายน ฤดูฝน (ทิ้งระยะให้น้ำ โดยดูจากปริมาณความชื้นผิวหน้าดิน) 34 61 96 138 188 245
กรกฎาคม ฤดูฝน (งดการให้น้ำ)

สิงหาคม ฤดูฝน (งดการให้น้ำ)

กันยายน ปลายฤดูฝน (งดการให้น้ำ)

ตุลาคม ต้นฤดูหนาว(งดการให้น้ำ) ถ้าหมอกเยอะ จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว

พฤศจิกายน
26 46 71 102 139 182
ธันวาคม
23 41 64 92 125 163

ตารางการให้ปุ๋ย 

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้ (กิโลกรัม/ต้น/กรัม)     46-0-0     15-15-15     0-0-60   
50 450 480  440
100 900 960  880
200 1,800 1,920  1,800

หมายเหตุ : ตัวเลขต่างๆ อ้างอิงจากเอกสารของกระทรวงเกษตร…ค่ะ

              ตัวเลขทั้งหมดตามตารางทั้ง 2 เป็นเพียงตุ๊กตาที่เกษตรกรจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการดูแล ไม่ใช่ข้อกำหนด หรือข้อบังคับ ว่า "ต้องทำ ถ้าไม่ทำมันจะไม่โต...นะ"    เพราะในความเป็นจริง บริบทตามธรรมชาติ รอบๆ สวนลำไยของเกษตรกร จะเป็นตัวกำหนดให้ตัวเลขดังกล่าวมีการปรับขึ้น หรือลงได้เสมอ...ค่ะ

         ดังนั้น สมควรที่เกษตรกร จึงต้องหมั่นสังเกตุ และพิจารณาบริบทของสวนลำไยของท่่าน...ดังต่อไปนี้

             1. การให้ปุ๋ยตามตาราง เป็นการคำนวณช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการใช้ปุ๋ย/ต้น  ตลอดระยะเวลาการดูแลตั้งแต่ระยะเป็นหัวไม้ขีด จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

             2. หากติดผลมากให้ใส่เพิ่ม หากติดผลน้อยให้ลดปริมาณการให้ปุ๋ยลง

             3. การใส่ปุ๋ยให้แบ่งใส่ 2 - 3 ครั้ง ในปริมาณที่เท่าๆ กัน  แ่ละให้สปริงน้ำตามทันที เพื่อป้องกันการศูนย์เสียธาตุอาหารไปกับความร้อน หรือ

             4. หากต้นไม้แสดงอาการขาดธาตุอาหาร หรือได้รับธาตุอาหารประประเภทเกิน ให้ปรับลด หรือปรับประเภทของการให้ธาตุอาหารทันที

             อย่างไรก็ตาม วรมีการสุ่มนำดินภายในสวนลำไย  รวมถึงการนำตัวอย่างใบของช่อลำไย ไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร เพื่อจะได้นำมาประกอบการพิจารณาปรับ หรือเพิ่ม หรือหาธาตุอาหารอื่นๆ (จุลธาตุ) มาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

ไว้จะกลับมาเขียนต่อ...นะคะ

หมายเลขบันทึก: 534962เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2013 10:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2014 11:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

ส่งมาเลยค่ะสัก 1-2 กิโล อิอิ

สวนลำไยอยุ่ที่ไหนครับ ขอคำแนะนำบ้าง ทางเฟชบุ๊คหน่อย sootting sweetcool หรือ noinut จะรอนะครับ เพราะพึ่งเป็นเม็ดถั่วเขียว ราดเดือนสิงหาคม

ลำใยกำลังปานใกล้จะนหมดแล้ว ดกบ้างไม่ดกบ้างอยากรู้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรได้บ้างครับในระยะนี้

ลำไยดอกอั้น เกี่ยวกับการพ่น สารแพคโคโทนาโซนป่าวคับ ทำให้จิบเบอรลิน หยุดการเจิรญเติบโต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี