**** วันนี้ขอนำบทเพลงที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดี มาเผยแพร่อีกครั้ง เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

http://www.youtube.com/watch?v=xkKa_9FaYi4

***** บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ตามข้อมูลที่พบนั้นเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยกองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**** ขอบคุณที่มาผู้เขียนได้นำมาจากยูทูป 

***** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ