การเรียน ป. เอก สาขา  วัฒนธรรมศึกษา สำหรับวันนี้...ช่วง เช้าเวลาประมาณ  07.30 น.ผมออกจากที่พักไปทำงานเป้าหมายที่หน้าบ้าน ศ.สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์  ซึ่งอยู่ใกล้ ม. ทักษิณ  จ. สงขลา  

               ผมไปรับท่านมาสอนนิสิต ป. เอก สาขาวัฒนธรรมศึกษา   ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ครับ...เวลา 09.00 น.ถึงพักเที่ยง...กระบวนการเรียนรู้นี้ผมเข้าไปนั่งฟังอย่างตั้งใจ...เหมือนกับเรียน ป. เอก อีกสาขาหนึ่งเลยครับ ฮา ๆ เอิก ๆ

               การเห็นคน ๆหนึ่งก็เห็นความเป็นหลายชาติพันธ์...ที่เราเห็นสิ่งหนึ่งว่ามันนิ่ง ๆที่จริงมันไม่นิ่ง

               มันมีพลวัตของมันอยู่ตลอดเวลา...บางคนพออายุ  60 ปี  ออกจากงานแล้วจะไปอยู่บ้านนอกซึ่งเป็นบ้านเกิด...พอเอาเข้าจริงอยู่ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก...แม้ในบ้านนอกก็มีการเปลี่ยนแปลง...

                  ตัวเราเองเหมือนวิ่งอยู่ในซอยแคบ ๆกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาครับ...เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ในทุกสภาพของสังคม...     มนุษย์เรามีปัญหาตรงที่การไม่ยอมรับความจริง...กับการไม่รู้ความจริง...

                      จึงก่อเกิดการระแวงสงสัยและค้นหาคำตอบ...ถ้าเดาตามความคิดของตนเอง...โดยไม่ศึกษาตรรกศาสตร์...ไม่มีทฤษฎีที่เป็นกรอบแนวคิด...โอกาสที่จะเดาผิดนั้นมีมาก...

                     ถ้ามีการยอมรับความจริงและรู้ความจริงแล้ว...จะโปร่งใสไร้ กังวลในการดำเนินชีวิตทีเดียวครับ ฯลฯ