ดิฉันได้สื่อสารไปยังคุณธวัช หมัดเต๊ะ สคส.เกี่ยวกับรายละเอียดของห้องเครือข่ายUKM ในมหกรรมKM ธค.49 ดังนี้ เครือข่ายรับผิดชอบนำเสนอเนื้อหาของการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ธันวาคม 49(วันเดียว) ที่ห้องMR215 ความจุ 100 ที่นั่งค่ะ และต้องขออภัยนะคะที่ตอบรายละเอียดเรื่องนี้ช้าหลังจากที่มีการประชุมสมาชิกเครือข่ายเมื่อ15กย.49 ซึ่งดิฉันได้เขียนไว้ที่นี่(คลิ๊ก)รายละเอียดการประชุมวันที่15กย.49 
ท่านอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานผู้ประสานงานหลักฯ เรียนว่าเป็นโจทย์ที่คิดยากภายหากต้องคิดหลังการประชุมวันนั้นแล้ว ท่านไม่อยากใช้การตัดสินโดยใช้ตัวอย่างของ ม.สงขลานครินทร์ เป็นการกำหนดมหาวิทยาลัยอื่น ท่านคิดอยู่หลายวัน  ในที่สุดแล้วก็ขอสรุปดังนี้นะคะ
วันที่ 1 ธ.ค.49
ช่วงแรก
1 ชม. Theme "ช่วยกันมองมุมประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกเครือข่าย" เสวนามุมมอง "การจัดการความรู้ในสถาบัน:ประโยชน์จากการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย"
โดย ผู้แทนสถาบันสมาชิกเริ่มต้น
1.มหาวิทยาลัยมหิดล   โดย.......................................
2.มหาวิทยาลันนเรศวร
โดย ผศ.วิบูลย์ วัฒนาธร
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย..............................
4.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย........................
5.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา
ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการบดีฯ จาก ม.สงขลานครินทร์

ช่วงบ่าย
2 ชม.
Theme " แลกเปลี่ยนเรียนรู้ B
est Practice
"การดำเนินการจัดการความรู้ภายในสถาบัน"
โดย
4 สถาบัน สถาบันละครึ่งชั่วโมง
1.มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรณีศึกษา......................................)
2.มหาวิทยาลันนเรศวร
(กรณีศึกษา.......................................)
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(กรณีศึกษา......................................)
4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(กรณีศึกษาการจัดการความรู้โดยใช้หลักการ
"Internal benchmarking")

ทั้งนี้ วิทยากรประจำบูธ
2 คน มาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

1.การจัดห้องเป็นclassroom ที่นั่งวิทยากรช่วงเช้าสถาบันสมาชิกเริ่มต้นร่วมเสวนา 5 สถาบัน
2.รายชื่อวิทยากรขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยแจ้งมาทางดิฉันทราบ เพื่อแจ้งทาง สคส.ทราบต่อไป
3 วิทยากรประจำบูธ 2 ที่ คือ ม.วลัยลักษณ์ 1 คน
ม.ราชภัฎมหาสารคาม
1 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งชื่อ วิทยากรประจำ session ให้เลขานุการผู้ประสานงานทราบด้วยนะคะ รายละเอียดอื่นๆ น่าจะได้คุยกันในวันเสวนาสมาชิกเครือข่ายครั้งหน้ากำหนดจัด 2-4 พ.ย.49 ที่สุโขทัยค่ะ ทาง ม.อ.กำลังดำเนินการออกหนังสือเชิญไปยังสมาชิกภายในสัปดาห์นี้ค่ะ หากมีความเห็นเพิ่มเติมกรุณาแจ้งให้ทราบและ ลปรร.ค่ะ