1.สิ่งที่เกินความคาดหวังคือเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม5ส.

เพราะเท่าที่ผ่านมาเคยแต่ได้ยินไม่เคยได้ร่วมกิจกรรมรู้สึกดีมากๆที่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ

2.สิ่งที่น้อยกว่าความคาดหวัง

ไม่มี