สำหรับวัน BIG Cleaning เป็นเหมือนทุกๆคนในบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 สิ่งที่เกินความคาดหวัง
1.ทุกๆคนร่วมมือร่วมใจและสามัคคีกันทำความสะอาด
2.มีน้องนิสิตมาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ทำให้มีความสนุกสนานและได้รับความสะอาดของแต่ละภาคแต่ละชั้น
สิ่งที่อยากให้มีต่อไป
1.อยากให้จัดอย่างนี้ต่อเนื่องไปอาจจะเป็นทุก 1 เดือนไม่จำเป็นต้องมีรางวัลก็ได้
2.จะทำ 5 ส.ทุกครั้งก่อนกลับบ้านค่ะ